"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-30

Umeå universitet i världsklass i ranking av internationella studenter

NYHET Umeå universitet får mycket goda placeringar både i en svensk och en internationell kontext när den tredje omgången av International Student Barometer presenteras. I Sverige rankas Umeå universitet som etta i ett vägt medelvärde där alla faktorer i undersökningen ingår.

Vidare har Umeå universitet de mest nöjda internationella studenterna jämfört med andra svenska universitet i 14 olika kategorier, bland annat avseende kursorganisation, lärandestöd, sociala aktiviteter, fysiskt bibliotek, international office och sportanläggningar.

Mycket glädjande är att Umeå universitet står sig bra även i den internationella konkurrensen. I studenternas övergripande bedömning av deras nöjdhet placeras sig universitetet på en femte plats av de 208 deltagande universiteten. Exempel på de totalt 16 kategorier där Umeå universitet rankas bland de fem främsta internationellt sett är: kursorganisation, lärandestöd, lärandemiljöer, internettillgång, campusmiljö, sociala aktiviteter, boendekvalitet, miljövänlig attityd, och bostadsförmedling.

Resultaten avser 2011 och baseras på en enkät till 13 svenska och totalt till 208 universitet och högskolor i Europa och övriga världen. I undersökningen deltar utbytestudenter samt så kallade free movers som flyttat från ett land till ett annat för att läsa en viss utbildning.

För mer information