"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-06

Umeå universitet på turné till arktiska kollegor

NYHET På torsdag, den 9 maj, drar Umeå Universitet igång en populärvetenskaplig vetenskapsturné till de andra fyra universiteten i den arktiska regionen, som tillsammans bildar The Arctic Five. Först ut är ett besök hos Luleå tekniska universitet.

Se lunchseminariet live

9 maj. 2019, 12:00 - 13:00

– Det här är en av flera insatser som vi gör för att synliggöra samarbetet mellan de fem universiteten när det gäller de arktiska frågorna. Tanken är att skapa dialog och stärka banden mellan universiteten och att etablera forum där vår arktiska samhörighet kan stimuleras och tillåtas växa. Målet är att vi tillsammans ska bygga en stark gemensam arktisk identitet, säger Peter Sköld, professor och föreståndare vid Arktiskt centrum, Arcum, vid Umeå universitet.

The Arctic Five består av Luleå tekniska universitet, the Arctic University of Norway i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleåborgs universitet och Umeå universitet. Bland de fem universiteten finns redan en del samarbeten inom områdena gruvdrift, energiproduktion och hälsa. Nu inleds samarbeten inom tre nya områden: regional utveckling, ursprungsbefolkningar och lärande. Huvudsyftet med satsningen The Arctic Five är att stärka positionen för den arktiska forskningen och bygga kompetens, innovation och utveckling i det arktiska området. De fem universiteten arbetar tillsammans mot en ansökan till EU om att bilda ett så kallat Europauniversitet med fokus på arktiska frågor.

Under vetenskapsturnén tar Umeå universitet med sig tre forskare som bedriver forskning med någon form av arktisk inriktning. Tillsammans med forskare vid värduniversitetet genomförs ett populärvetenskapligt program med korta föredrag under ledning av en moderator och därefter ett panelsamtal med frågor från publiken. Planen är att de övriga universiteten ska besöka Umeå universitet.

– Arktisk forskning och kunskapsbyggande är något som alla fem universiteten på olika sätt håller på med och nu vill vi knyta ihop människor som jobbar med samma saker. Den arktiska forskningen handlar om att på olika sätt lyfta förutsättningarna att leva i den arktiska regionen, säger Peter Sköld.

Program för vetenskapsturnéns besök vid Luleå tekniska universitet – Hur bygger vi klimatsmarta samhällen i arktisk miljö?

Tid: Kl. 12.00–13.00
Plats: Vetenskapens hus, Luleå
Livesändas på: live.umu.se/arctic-five

En plats för alla?
Madeleine Eriksson, universitetslektor vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet, berättar om hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar med utgångspunkt i mellanstora och små kommuner i norra Sverige.

Energieffektiva byggnader i kallt klimat
Thomas Olofsson, professor i teknisk fysik, Designhögskolan vid Umeå universitet, berättar om hur vi kan minska energianvändningen i en byggnad utan att försämra komforten.

Om hälsorisker för byggnadsarbetare i arktiskt klimat
Albin Stjernbrandt, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, pratar om vad det beror på att byggnadsarbetare i Sverige löper förhöjd risk att skadas i sitt arbete, och vad vi kan göra åt det.

Historiska stadsmiljöer – stereotypa bilder eller komplexa stadslandskap
Jennie Sjöholm, biträdande universitetslektor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet, pratar om våra kulturmiljöer.

Promenad i vinterstaden
Agneta Larsson, universitetslektor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, pratar om människan i varierande vinterstadsmiljöer utifrån perspektiven hälsa, aktivitet och gångsäkerhet.

Stadsmiljöer för utomhusaktivitet  
David Chapman, forskare i arkitektur vid Luleå tekniska universitet, pratar om hur vi planerar stadsmiljöer för att möjliggöra utomhusaktiviteter alla årstider.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47
Jonas Ericson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 45