Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Albin Stjernbrandt

Albin Stjernbrandt

Överläkare och medicine doktor, bedriver arbets- och miljömedicinsk forskning inriktad på kallt klimat, vibrationer och belastningsergonomi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Mitt forskningsintresse rör huvudsakligen två olika frågor: hälsoeffekter av kyla och vibrationsskador.

Jag medverkar i ett forskningsprojekt som kallas Cold and Health In Northern Sweden (CHINS) och har som syfte att beskriva hur den arbetande befolkningen i norra Sverige exponeras för kyla och vilka konsekvenser det får. Utfall som studeras är bland annat skador på kärl och nerver i händerna, smärttillstånd i rörelseapparaten och luftvägssymptom. Vidare analyseras följder i form av nedsatt arbetsförmåga, sjukskrivning och byte av arbete. I projektet ingår även laboratoriestudier där vi utvärderar mikrocirkulationen i händerna med olika tekniker.

I ett FORTE-finansierat forskningsprojekt undersöker vi hur man kan förebygga skador hos personer som arbetar med vibrerande verktyg. Syftet med projektet är att utvärdera hur väl de frågeformulär som används vid screeningundersökning av vibrationsexponerade arbetstagare fångar tecken på nervskador. Vi undersöker även skillnader mellan den nuvarande och den kommande tekniska mätstandarden som används för att kvantifiera vibrationsexponering.

Min förhoppning är att forskningen ska kunna ha preventiva effekter och på sikt bidra till att minska förekomsten av köld- och vibrationsskador.

BMC Rheumatology, BioMed Central 2022, Vol. 6, (1)
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Lundström, Ronnie; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BioMed Central 2022, Vol. 23, (1)
Stjernbrandt, Albin; Vihlborg, Per; Wahlström, Viktoria; et al.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology, BioMed Central 2022, Vol. 17, (1)
Stjernbrandt, Albin; Wahlström, Jens
Umeå University medical dissertations, 2106
Stjernbrandt, Albin
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 80, (1)
Stjernbrandt, Albin; Abu Mdaighem, Mahmoud; Pettersson, Hans
Journal of Hand Surgery, European Volume, Sage Publications 2021, Vol. 46, (7) : 731-737
Stjernbrandt, Albin; Liljelind, Ingrid; Nilsson, Tohr; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2021, Vol. 94, (8) : 1945-1952
Stjernbrandt, Albin; Stenfors, Nikolai; Liljelind, Ingrid
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Pettersson, Hans; et al.
Rheumatology International, Springer 2019, Vol. 39, (2) : 265-275
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Liljelind, Ingrid; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer-Verlag New York 2018, Vol. 91, (7) : 785-797
Stjernbrandt, Albin; Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 90, (7) : 587-595
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2/2015
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
Traffic Injury Prevention, Taylor & Francis 2008, Vol. 9, (6) : 539-543
Stjernbrandt, Albin; Öström, Mats; Eriksson, Anders; et al.