Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Albin Stjernbrandt

Albin Stjernbrandt

Jag är doktorand och specialistläkare på Arbets- och miljömedicin och mitt projekt tittar på kopplingen mellan hög köldexponering och kärl- och nervskador i händerna.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 3tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Projektet syftar till att beskriva hur den arbetande befolkningen i norra Sverige exponeras för kyla. Jag vill undersöka om det finns någon koppling mellan hög köldexponering och kärl- och nervskador i händerna. Samtidigt vill jag se om det finns andra faktorer som bidrar till utfallen, t ex tobaksbruk, hög vibrationsexponering eller tidigare sjukdomar. I det sista delarbetet testar jag en labteknik som utvärderar mirkocirkulationen i händerna före och efter köldprovokation med vattenbad. På så vis hoppas jag kunna utveckla en objektiv metodik för att påvisa störd kärlreglering hos personer som upplever sig köldkänsliga.

Vilken frågeställning tycker du är vetenskapligt mest spännande?

Att försöka objektivt påvisa köldkänslighet – ett mycket handikappande tillstånd som nedsätter både arbetsförmåga och livskvalitet men tidigare enbart beskrivits i subjektiva termer.

Hur tror du resultaten kommer att kunna användas i samhället?

Jag hoppas att resultaten kan användas till att bättre förstå hälsoeffekter av kyla, både i tekniska riskbedömningar av kallt arbete men också vid medicinska undersökningar.

Umeå University medical dissertations, 2106
Stjernbrandt, Albin
Journal of Hand Surgery, European Volume
Stjernbrandt, Albin; Liljelind, Ingrid; Nilsson, Tohr; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health
Stjernbrandt, Albin; Stenfors, Nikolai; Liljelind, Ingrid
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Pettersson, Hans; et al.
Rheumatology International, Springer 2019, Vol. 39, (2) : 265-275
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Liljelind, Ingrid; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer-Verlag New York 2018, Vol. 91, (7) : 785-797
Stjernbrandt, Albin; Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 90, (7) : 587-595
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2/2015
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Andersson, Martin; et al.
Traffic Injury Prevention, Taylor & Francis 2008, Vol. 9, (6) : 539-543
Stjernbrandt, Albin; Öström, Mats; Eriksson, Anders; et al.