"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-06

Umeå universitet satsar på kreativa studerandemiljöer på campus och i Second Life

NYHET Den tekniska utvecklingen har förändrat både universitetsstudier och undervisningsmiljöer. För att på bästa sätt nyttja både den nya tekniken och traditionell undervisning har Umeå universitet satsat knappt tio miljoner kronor på att utveckla kreativa lärandemiljöer och på teknikutveckling.

Bild: lindenlab.com

– Nätutbildningar ökar tillgängligheten till våra utbildningar och det är väldigt bra, men det är viktigt att vi också utvecklar pedagogiken och skapar en studerandemiljö som är bra oavsett om den är på campus eller på nätet, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Parallellt med traditionell salsundervisning bedrivs undervisning helt och hållet på nätet. I vissa fall mixas traditionell campusförlagd undervisning med nätbaserade inslag och kallas då för flexutbildning.

Flexutbildningar vid Umeå universitet är ett projekt som pågått sedan 2008. Projektet har flera syften och berör både studenter och anställda. En målsättning är att skapa attraktiva virtuella och fysiska studerandemiljöer och kreativa kombinationer av dessa. Institutioner och utbildningar kan söka utvecklingsmedel för att utveckla sådana miljöer. I årets utlysning tilldelas sju projekt totalt 2,4 miljoner kronor.

Sökande som beviljats anslag:

Anders Steinvall, institutionen för språkstudier. Inskolad peer review och skrivprocess, 434 775 kr.
Chatrin Persson m.fl, institutionen för omvårdnad. Hälsostödjande samtal i virtuell miljö, 320 000 kr.
Jerker Fick, kemiska institutionen. Virtuella läkemedelsanalyser - ett projekt om nätbaserad kemiundervisning, 226 450 kr.
Sigurd Johansson m.fl, pedagogiska institutionen. Examensarbete 3.0, 480 000 kr.
Sofia Mattsson, klinisk farmakologi. Virtuell tablettillverkning, 248 060 kr.
Mats Deutschmann, institutionen för språkstudier. A second step in Second Life, 470 000 kr.
Maria Gustafsson, klinisk farmakologi. Klinisk farmaci i Second Life - teamarbete och problemlösning i en virtuell miljö, 239 667 kr.

– Projekten uppvisar en stor spännvidd i innehåll, pedagogisk utgångspunkt, planerat resultat och teknikanvändning, berättar Mikael Söderström, ansvarig för Flexprojektet.

Under perioden 2008-2010 har universitets satsat 4,2 miljoner kronor på att skapa attraktiva miljöer för sina studenter. Till detta ska även läggas investeringar i utbildningsteknik på 3 miljoner kronor.

Flexutbildningar vid Umeå universitet finansieras via medel från universitetsstyrelsens strategiska resurs samt sparade medel avsatta för decentraliserad utbildning.

Mer information: Mikael Söderström, projektansvarig
E-post: micke@informatik.umu.se Mobil: 070-2396750 Ulf Hedestig, projektansvarig
E-post: uhstig@informatik.umu.se
Mobil: 070-6944515

Redaktör: Carina Dahlberg