"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-31

Umeå universitet stärker satsningen på freds- och konfliktstudier

NYHET Umeå universitet fortsätter att stärka sin profil inom säkerhetsforskning, krisberedskap och fredsbyggande. Nu inleder forskare vid den Statsvetenskapliga institutionen ett samarbete med forskare från andra universitet för att samla och synliggöra forskningen. Till hösten startar ett nytt masterprogram i freds- och konfliktstudier, och för ett år sedan installerades universitetets första professor i freds- och konfliktstudier.

– Det finns ett tilltagande intresse att förstå och förstärka processer som syftar till att hantera konflikter och åstadkomma stabil och långsiktigt hållbar fred. De senaste årens flyktingströmmar är bara ett uttryck för detta, säger Anna Jarstad. Universitetet har en unik kompetens inom detta område i form av forskning, utbildning och utvecklingsinsatser som bättre borde kunna koordineras och utvecklas för att tydligare profilera Umeå universitet inom detta område.

Varaktig fred är sammankopplad med gränsöverskridande frågor som migration, urbanisering, klimatförändringar och global hälsa. Det innebär att fredsforskning bedrivs inom en rad olika discipliner. Fredsforskare runt om i landet har därför bestämt att inrätta en förening som ska ha sitt säte i Umeå under en första period.

– Vi hoppas att kunna länka samman forskare vid olika institutioner och på så vis bidra till ny kunskap, säger Anna Jarstad. Den nya föreningen kommer att samla alla forskare i Sverige som har kopplingar till fredsforskning.  Forskarna befinner sig inom vitt skilda ämnen, till exempel historia, geografi, antropologi, sociologi, statskunskap, utvecklingsstudier och juridik.

– Det har tidigare inte funnits något nationellt register över alla fredsforskare, vilket har gjort det svårt att bredda kontaktytorna och dra fördelar av olika kompetenser. En första uppgift för föreningen har varit att identifiera alla olika forskningsmiljöer i Sverige där det pågår fredsforskning på en hemsida, säger Anna Jarstad.

Anna Jarstad installerades som den första professorn i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet i maj förra året, och från och med hösten 2016 startar ett nytt masterprogram i freds- och konfliktstudier. Rektor har också beslutat tillsätta en utredning som leds av Anna Jarstad för att utreda förutsättningarna för ett fredscentrum.

– Det finns ett tilltagande intresse att förstå och förstärka processer som syftar till att hantera konflikter och åstadkomma stabil och långsiktigt hållbar fred. De senaste årens flyktingströmmar är bara ett uttryck för detta, säger Anna Jarstad. Universitetet har en unik kompetens inom detta område i form av forskning, utbildning och utvecklingsinsatser som bättre borde kunna koordineras och utvecklas för att tydligare profilera Umeå universitet inom detta område.

Varaktig fred är sammankopplad med gränsöverskridande frågor som migration, urbanisering, klimatförändringar och global hälsa. Det innebär att fredsforskning bedrivs inom en rad olika discipliner. Fredsforskare runt om i landet har därför bestämt att inrätta en förening som ska ha sitt säte i Umeå under en första period.

– Vi hoppas att kunna länka samman forskare vid olika institutioner och på så vis bidra till ny kunskap, säger Anna Jarstad. Den nya föreningen kommer att samla alla forskare i Sverige som har kopplingar till fredsforskning.  Forskarna befinner sig inom vitt skilda ämnen, till exempel historia, geografi, antropologi, sociologi, statskunskap, utvecklingsstudier och juridik.

– Det har tidigare inte funnits något nationellt register över alla fredsforskare, vilket har gjort det svårt att bredda kontaktytorna och dra fördelar av olika kompetenser. En första uppgift för föreningen har varit att identifiera alla olika forskningsmiljöer i Sverige där det pågår fredsforskning på en hemsida, säger Anna Jarstad.

Anna Jarstad installerades som den första professorn i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet i maj förra året, och från och med hösten 2016 startar ett nytt masterprogram i freds- och konfliktstudier. Rektor har också beslutat tillsätta en utredning som leds av Anna Jarstad för att utreda förutsättningarna för ett fredscentrum.

Länk till föreningens hemsida

För mer information, kontakta gärna:

Anna Jarstad, Statsvetenskapliga institutionenE-post: anna.jarstad@umu.se
 

Redaktör: Eva Stoianov