"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-04

Universitetet undertecknar deklaration för en stark demokrati

NYHET Umeå universitet har tillsammans med Länsstyrelsen och flera av länets kommuner undertecknat en deklaration för att uppmärksamma och kraftsamla demokratiarbetet i Västerbotten. Undertecknandet skedde vid en ceremoni den 3 juni.

Text: Camilla Bergvall

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. En del av det nationella arbetet för att uppmärksamma jubiléet är Deklarationen för en stark demokrati, som tagits fram av Kommittén Demokratin 100 år. Genom att skriva under deklarationen ansluter universitetet till ett pågående arbete för en ökad delaktighet och kännedom om det demokratiska systemet i Västerbotten.

Genom vår forskning och utbildning värnar och stärker vi demokratin, och tillsammans med övriga aktörer kan vi också verka för att dess idéer genomsyrar hela samhället

– Demokrati är något som vi som lever i Sverige idag ofta tar för givet, men den är tyvärr också allvarligt hotad. I vår absoluta närhet gror misstron mot det demokratiska systemet, och det genomförs alarmerande inskränkningar av medborgerliga friheter och rättigheter. För Umeå universitet är det därför självklart att ta ställning i dessa frågor och att skriva under deklarationen. Genom vår forskning och utbildning värnar och stärker vi demokratin, och tillsammans med övriga aktörer kan vi också verka för att dess idéer genomsyrar hela samhället, säger rektor Hans Adolfsson.

Genom Deklarationen för en stark demokrati samlas myndigheter, kommuner, organisationer och näringsliv som vill ta ställning för det demokratiska styrelseskicket och värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer – och ta avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vid en ceremoni den 3 juni undertecknade Umeå universitet deklarationen, tillsammans med flera av länets kommuner och Länsstyrelsen.

Kännetecknande för en demokrati är att medborgarna inte bara känner till och kräver sina egna rättigheter, utan också att ha förståelse för andra människors åsikter, perspektiv och erfarenheter

– Demokratin byggs underifrån och handlar om hur vi förhåller oss till andra människor. Kännetecknande för en demokrati är att medborgarna inte bara känner till och kräver sina egna rättigheter, utan också att ha förståelse för andra människors åsikter, perspektiv och erfarenheter. I ett demokratiskt samhälle omfamnar vi olikheter. Demokrati utövas varje dag i klassrummen, elevråden, idrottsföreningen, på arbetsplatsen, eller i sociala föreningar och politiska samtal, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

– Att flera kommuner i Västerbotten, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå universitet, undertecknar Deklaration för en stark demokrati kommer att innebära en framgång för den lokala demokratin. Flera kommuner åtar sig att arbeta med förbättrade medborgardialoger för att på sätt skapa möjligheter för fler att komma till tals och delta i demokratin. Umeå universitet är en annan mycket viktig aktör eftersom forskning och utbildning bidrar till vidareutveckling av demokratin, säger Peter Örn, ordförande i Kommittén Demokratin 100 år.

Demokratin 100 år

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under året genomförs därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

Kommittén Demokratin 100 år har utsetts av regeringen och planerar, samordnar och genomför en samling av insatser och aktiviteter – i nära samarbete med relevanta aktörer – som ska bidra till ökad delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin.

Den statliga värdegrunden

Umeå universitet är en statlig myndighet, och i den statliga värdegrunden står demokrati allra först av sex grundläggande principer. Dess överordnade ställning slår fast att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket. Det innebär också att alla anställda ska ha insikt om att medborgarna är våra uppdragsgivare och att verksamheten finansieras med skattemedel, och att universitetet ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.