"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-06

Umeå universitets arkitektutbildning håller hög kvalitet

NYHET Umeå universitets arkitektutbildningar på kandidat- och masternivå håller hög kvalitet. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i sin senaste utvärdering där arkitektutbildningar vid sju lärosäten i Sverige granskats.

– Vi är mycket nöjda med tanke på att vår arkitektutbildning är landets nyaste och det är första kullen studenter som tagit examen som utvärderats av UKÄ, säger Staffan Andersson, prodekan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat utbildningar i arkitektur vid sju av landets universitet och högskolor; Umeå universitet, Chalmers Tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Malmö högskola, Blekinge tekniska högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Vår utbildning är inte bara den senaste i Sverige utan vilar till skillnad från de andra på en konstnärlig grund, säger Staffan Andersson. Ett särdrag som visat sig framgångsrikt och attraherar många sökande till våra utbildningar.

De resultat som Universitetskanslersämbetet presenterar är utvärderade enligt en modell där fokus ligger på studenternas självständiga arbeten (examensarbeten). Övriga underlag är lärosätenas självvärderingar och studenternas erfarenheter, liksom enkäter till tidigare studenter.

Utbildningarna granskas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. UKÄ kontrollerar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade resultaten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Under åren 2011–2014 kommer myndigheten att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka    6 000 utbildningar.

Läs mer om utvärderingarna på UKÄ:s hemsidaLäs mer om arkitektutbildningen

För mer information, kontakta gärna:

Staffan Andersson, prodekan, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten,Umeå universitetTelefon: 090- 786 79 45, 072–541 14 33
E-post: staffan.andersson@umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog