"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-13

Umeå universitets Årshögtid 2011 – tre dagar med 58 föreläsningar

NYHET Vid årets högtid får Umeå universitet sin första jubeldoktor. Under ceremonin installeras 37 nya professorer, åtta hedersdoktorer promoveras och 14 pristagare prisas. Föreläsningen av Anthony McMichael, som haft en ledande roll i FN:s expertgrupp för klimatförändringars hälsorisker, väntas locka en stor publik.

Programmet för Årshögtiden sträcker sig över tre dagar, den 20-22 oktober.

Torsdagen den 20 oktober klockan 13.00 inviger överbibliotekarie Mikael Sjögren universitetets utställning om 2011 års professorer, hedersdoktorer och pristagare i universitetsbiblioteket.
Helena Pettersson, mottagare av Kungl. Skytteanska samfundets pris inom humaniora, håller sedan en föreläsning under rubriken ”Vad kan vi förstå och varför ska vi bry oss?”

Med start 18.30 samma kväll bjuder den medicinska fakultetens hedersdoktorer och pristagare på korta populärvetenskapliga högtidsföreläsningar.

På fredag, med början klockan 13.00, föreläser pristagare och hedersdoktorer vid de övriga fakulteterna.

Högtidligheterna kuliminerar under lördagen med 38 populärvetenskapliga föreläsningar, företrädesvis hållna av de nya professorerna, samt den högtidliga ceremonin i Aula Nordica.

Allmänheten är varmt välkomna till samtliga föreläsningar och ceremonin.

Den första jubeldoktorn

Professor Willem van der Linden är Umeå universitets förste jubeldoktor. Jubeldoktor är den akademiska titeln som föräras den som för 50 år sedan avlade doktorsexamen och promoverades till doktor. Professor Linden kommer tyvärr inte att närvara vid ceremonin.

Hedersdoktor Anthony McMichael är professor i epidemiologi och är nära knuten till en av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, Global hälsa.
Från 1993 till 2006 hade han en ledande roll i den expertgrupp, under FN:s klimatpanel IPCC, som stod för bedömningen av klimatförändringarnas hälsorisker. Han är hedersprofessor i detta ämne vid Köpenhamns universitet och rådgivare till världshälsoorganisationen WHO samt National Research Fellow vid Australian National University i Canberra.

Högtidsceremoni 22 oktober

Högtidsceremonin i Aula Nordica, lördag den 22 oktober, startar klockan 17.00. Den är öppen för allmänheten. I direkt anslutning, vid 19-tiden, följer en bankett för inbjudna gäster i restaurang Universum.

Fredag den 21 oktober hålls en förövning inför ceremonin i Aula Nordica klockan 10.00–11.45. Festföremålen kommer då att prova sina doktorshattar och kransar.

Media är välkomna att närvara såväl vid ceremonin som vid förövningen.

Föreläsningsprogram med tider och lokalerHögtidsskriftWebbssida PressbilderKlicka på universitets bilddatabas och gå in under fliken aktuella pressbilder

Kontaktperson: Gunvor Larsson, ceremonimästare, Umeå universitet E-post: promotion@adm.umu.se Tel: 090-786 77 76
Mobil: 070-593 70 89

Redaktör: Carina Dahlberg