"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-19

Umeå universitets årshögtid

NYHET Umeå universitets Årshögtid infaller i slutet av oktober. Då promoveras hedersdoktorer, nya professorer installeras och vetenskapliga priser delas ut.

Handelshögskolan har i år två nya professorer som installeras; Jim Andersén, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och Giovanni Forchini, professor i ekonometri. Docent Tommy Lundgren, CERE; Nationalekonomi mottar Nordeas Vetenskapliga pris.

Professor Stewart R Clegg, professor i organisationsvetenskap vid University of Technology Sydney i Australien kommer, på initiativ av docent Nils Wåhlin och professor Maria Bengtsson, båda Företagsekonomi, att installeras som hedersdoktor vid Umeå universitet i samband med årets högtid.

Alla nya professorer ges tillfälle till föreläsningar där de på ett populärvetenskapligt sätt berättar om sin forskning. Även hedersdoktorerna och de personer som mottar pris i samband med Årshögtiden håller föreläsningar.

Föreläsningarna hålls på förmiddagen samma dag som ceremonin. Varje föreläsning är ca 20 minuter lång och alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

Högtidsföreläsningar att uppmärksamma 21 oktober

THE EAST INDIA COMPANY: THE FIRST MODERN MULTINATIONAL?
Stewart Clegg, professor, University of Technology Sydney (UTS), Australien – Filosofie hedersdoktor håller sin installationsföreläsning kl 11.10 i Hörsal D. Föreläsningen ges på engelska.

ECONOMETRICS AND DATA SCIENCE
Giovanni Forchini, professor i ekonometri, håller sin installationsföreläsning kl 09.00 i Hörsal C. Föreläsningen ges på engelska.

MEDARBETARES VÄLBEFINNANDE I ENTREPRENÖRIELLA FÖRETAG
Jim Andersén, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap håller sin installationsföreläsning kl 10.00 i Hörsal C.

VILKET SAMHÄLLSANSVAR TAR VINSTMAXIMERANDE FÖRETAG?
Tommy Lundgren, docent, CERE, nationalekonomi, erhåller Nordeas vetenskapliga pris och håller föreläsning kl 10.40 i Hörsal D.

TECHNOLOGY SHIFTS, PATH DEPENDENCY AND ENVIRONMENTAL POLICY
Mads Greaker, filosofie doktor, Statistisk Sentralbyrå, Norge och Kristoffer Midttømme, filosofie doktor, Menon Economics, Norge – Erik Kempes pris håller sin föreläsning i Samhällsvetarhuset, Hörsal C kl 11.40.

Välkomna!

Årshögtidens program