Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-28

Umeå universitets konstnärliga utbildningar får höga betyg

NYHET Umeå universitets kandidatutbildning i industridesign håller mycket hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetet. Masterutbildningen anses ha hög kvalitet, liksom utbildningarna i fri konst samt manusutbildningen. För universitetets apotekarexamen väntar däremot en uppföljning inom ett år.

Universitetskanslersämbetet har granskat fyra utbildningar inom industridesign, vid Lunds och Umeå universitet. Masterutbildningen i industridesign vid Umeå universitet får betyget hög kvalitet medan kandidatutbildningen är den enda i landet som anses hålla mycket hög kvalitet.– Designhögskolan har jobbat målmedvetet för att bygga upp en världsledande utbildning i design. Det här fina betyget visar att vår utbildning håller en gedigen och hög akademisk kvalitet, vilket verkligen också bekräftar de internationella topprankningar vi placerats på i andra designsammanhang såsom Red Dot och IDEA awards, säger Maria Göransdotter, prefekt vid Designhögskolan.
Designhögskolan fick 2008 utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö av det tidigare Högskoleverket.

Vid Umeå universitet har ytterligare tre konstnärliga utbildningar utvärderats: kandidat- och masterprogrammen i fri konst samt manusutbildningen.

Kerstin Engström är prefekt vid institutionen för kultur-och medievetenskaper som ger manusutbildningen.
– På institutionen är vi naturligtvis oerhört glada över det positiva omdömet. Jag ser det som ett kvitto på allt den tid och kraft som lärarlaget inom utbildningen har lagt ner på kvalitetsarbete, pedagogisk utveckling och goda relationer till studenterna, säger hon.

Samtliga får omdömet hög kvalitet. Totalt har 55 konstnärliga utbildningar i landet utvärderats. Tio av dem får omdömet bristande kvalitet, 34 hög kvalitet och elva får betyget mycket hög kvalitet.

Universitetskanslersämbetet har även granskat landets apotekarexamina. Umeå universitets apotekarexamen får omdömet bristande kvalitet. Det innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifrågasättandet av examensrätten efter ett år, och om universitetet har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka. Bristerna finns på ett av de åtta utvärderade examensmålen. Utbildningen visar dock på hög måluppfyllelse för övriga utvärderade mål.

– Apotekarprogrammet är ett nytt program som startade hösten 2012. Vi har kontinuerligt arbetat med programutveckling och kvalitetsfrågor och under våren intensifierat arbetet i ett projekt där vi tillsammans med lärarna på programmet genomlyser innehållet för att identifiera programmets starka och eventuellt svaga sidor, ett arbete som vi kommer att fortsätta med. Vi tar givetvis med oss den kritik som Universitetskanslersämbetet nu framfört i det fortsatta arbetet, säger Sofia Mattsson, som är programansvarig.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Maria Göransdotter, prefekt, DesignhögskolanTelefon: 070-3367036
E-post: maria.goransdotter@dh.umu.se

Sofia Mattsson, programansvarig, apotekarprogrammetTelefon: 070-6796693
E-post: sofia.mattsson@pharm.umu.se

Micael Norberg, prefekt, KonsthögskolanTelefon: 090-786 69 95
E-post: micael.norberg@art.umu.se

Kerstin Engström, prefekt, institutionen för kultur- och medievetenskaperTelefon: 090-786 6929 eller 070-211 83 82
E-post: kerstin.engstrom@kultmed.umu.se

Läs mer om utbildningarna:

Designhögskolans utbildningar i industridesignKonsthögskolans kandidatprogram i fri konstKonsthögskolans masterprogram  i fri konstManusutbildningenApotekarprogrammet

Foto: Johan Gunséus

Redaktör: Karin Wikman