"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-29

Umeå värd för Nätverksmöte för Leverkirurgi

NYHET Årets Nätverksmöte för leverkirurgi arrangerades i år av Oskar Hemmingsson vid enheten för kirurgi, Umeå Universitet. Mötet startades upp för många år sedan uppe i Hemavan, och har sedan dess roterat mellan Sveriges sjukvårdsregioner. I år hölls mötet på Ulvön, i hjärtat av Höga kusten.

Text: Oskar Hemmingsson, Heléne Andersson

Syftet med nätverksmötet är att årligen samlas för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma forskningsprojekt. Efter ett långt pandemiuppehåll kunde man äntligen ses igen 21-23/9. Sedan nätverksgruppen startade sina möten i Hemavan har man träffats på platser långt ifrån stora sjukhus, på berg eller öar. Tanken är att man genom miljöombytet ska komma ifrån en uppbokad vardag och kunna fokusera på mötets innehåll.

Erfarenhets och kompetensutbyte
Mötet inleddes redan på båten till Ulvön, där 24 deltagare från hela landet passerade Sveriges högsta ö, Mjältön, på väg ut i Höga Kustens skärgård. En av deltagarna från Göteborg påtalade det lämpliga i att leverkirurger samlas bredvid just Mjältön.

Under mötet fick representanter från varje sjukvårdsregion och universitetssjukhus presentera studieförslag. Det innebär att man kan få en bredare inklusion i kliniska studier och ge varandra viktig feedback innan nya studier startar. Varje region presenterade också referat av ”årets viktigaste artikel” för att lyfta fram nya rön. Där belystes bland annat utvecklingen av laparoskopisk leverkirurgi och adjuvant behandling av gallvägscancer och kolorektala levermetastaser.

Utöver detta diskuterade man komplexa patientfall, resultat från kvalitetsregister och uppdatering av vårdprogram. Mötesformatet är viktigt för att hålla ihop landets kompetenser inom en relativt liten subspecialitet. Utöver de rent vetenskapliga diskussionerna är nätverket också ett viktigt för att upprätthålla goda kontakter och bra samarbete mellan klinikerna.

Konferensen avslutades med en smak från ön
Naturligtvis fick ingen lämna Ulvön utan erbjudande om att prova öns delikatess; surströmming. Stärkta av detta arbetar man nu vidare för att fortsätta utveckla svensk leverkirurgi.

 

Kontakt

Oskar Hemmingsson
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post