"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-26

Umeåforskare bakom bästa artikel i ansedd amerikansk tidskrift

NYHET Anna-Sara Claeson och Steven Nordin, bägge vid institutionen för psykologi, får i början av juni ta emot ett pris för bästa artikel i den framstående tidskriften ”Indoor Air – International Journal of Indoor Environment and Health”. De delar priset med Anna-Lena Sunesson, numera vid Västerbottens läns landsting.

– Det är så klart kul, och innebär ett erkännande av den forskning vi håller på med, säger Anna-Sara Claeson, som får ta emot priset tillsammans med de andra vid konferensen ”Indoor Air” i Austin, Texas den 5–10 juni.

Tidskriften Indoor Air – International Journal of Indoor Environment and Health är en av de största inom forskning som rör inomhusmiljö, och den prisade artikeln handlar om hur hälsan påverkas av att exponeras för luftburna kemiska ämnen från mögel och fuktiga byggnadsmaterial.

Forskare har länge funderat över varför folk blir sjuka i vissa hus, berättar Anna-Sara Claeson. Tidigare har fukt kopplats till hälsoproblemen, men man vet inte exakt vad i fukten som gör folk sjuka. Eftersom mögel växer där det är fuktigt, vore det logiskt att det är ett ämne i svampen som orsakar sjukdom.

Då sporer är för stora för att ta sig in i byggnader, har man koncentrerat forskningen på små luftburna kemiska ämnen som mögel släpper ifrån sig då det växer, ofta de ämnen som orsakar mögellukt. I artikelstudien testade forskarna om ett antal testpersoner mådde dåligt av att andas in dessa ämnen i extremt låga koncentrationer. De fann att då de kemiska sinnena, det vill säga luktsinnet och det kemiska hudsinnet, aktiveras, tycks hälsosymtomen förvärras. Forskarna tror att dessa sinnen möjligen fungerar som stressorer.

Det unika med studien är, enligt Anna-Sara Claeson, att man använde hela blandningen av mögelämnen i halter som är relevanta för inomhusmiljön. Tidigare studier har enbart tittat på enstaka ämnen i väldigt höga koncentrationer.

Den engelska rubriken på den prisbelönta artikeln är: Effects on perceived air quality and symptoms of exposure to microbially produced metabolites and compounds emitted from damp building materials.

För mer information, kontakta:

Anna-Sara Claesoninstitutionen för psykologi, Umeå universitetTel: 090-786 6088
E-post: Anna-Sara.Claeson@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall