"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-23

Umeåforskare får medel från Vårdalsstiftelsens Idéprovning

NYHET Solveig Petersen, forskare vid medicinska fakulteten, Umeå universitet, får ett anslag på 750 000 kronor från Vårdalstiftelsens ”Idéprovningen 2013”, för att finansiera projektet ”Lyssna till ungdomarna själva. Vilken betydelse har elevernas upplevelser av skolmiljön för deras psykiska hälsa på högstadiet?”.

Idéprovningen hade i år temat barn och ungas hälsa och välbefinnande – ”Hur vänder vi trenden för skolbarns försämrade hälsoupplevelse?”.

De anmälda projekten granskades i en omfattande urvalsprocedur i tre steg där Umeå universitet var väl representerat. I det sista steget fick Solveig Petersen medverka i en hearing med två av totalt sju projekt. Slutligen tilldelades fem projekt 750 000 kronor vardera. Solveig Petersen fick medel till ett av sina projekt.

– Att vi kan ta hem så här konkurrensutsatta anslag visar att den medicinska forskningen vid Umeå universitet håller hög klass och står sig väl i ett nationellt perspektiv, säger Solveig Petersen.

Det Solveig Petersen kommer att undersöka med hjälp av pengarna från Idéprovningen är vilken betydelse den självupplevda psykosociala skolsituationen har för den psykiska hälsan hos högstadieelever, hur flickor och pojkar på högstadiet upplever sin skolmiljö, om en negativ upplevd skolmiljö medför sämre psykisk hälsa än en positiv skolmiljö, samt om skolmiljön kan predicera den psykiska hälsan på högstadiet.

Solveig Petersen har disputerat inom området pediatrik och är verksam vid enheten för barn och ungdomspsykiatri, institutionen för klinisk vetenskap, samt enheten för epidemiologi och global hälsa, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Det aktuella forskningsprojektet sker i samarbete mellan dessa två enheter och enheten för pediatrik, Umeå universitet.

Kontakta gärna Solveig Petersen på:Telefon: 090-785 66 57, 070-392 52 10
E-post: solveig.petersen@pediatri.umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz