"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-27

Umeåforskare får miljonstöd

NYHET Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå School of Education och Umeå universitet förstärks ytterligare. En forskargrupp får drygt 3,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera hur elevers matematikinlärning påverkas av de nationella proven.

Forskningsprojektet kallas ”Vad gör testandet med elever – en studie kring de nationella proven i matematik”, och det är Gunnar Sjöberg och Eva Nyström, båda hemmahörande på institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik, samt Mikaela Nyroos, pedagogiska institutionen, som under de kommande tre åren ska följa elever i årskurserna 3 och 5. 

Framförallt ska forskarna studera hur elevernas matematikinlärning påverkas av de nationella proven i matematik i årskurs 5, och de nya proven som nu införs i årskurs 3.

Projektet kommer att drivas i nära anslutning till universitetets matematikdidaktiska forskargrupp, UFM, men också med koppling till Lär- och forskningscentrum som drivs av Umeå kommun och Umeå universitet.

För mer information kontakta:

FD Gunnar Sjöberg, institutionen för Matematik, teknik och naturvetenskap, 090-786 70 44 FD Eva Nyström, institutionen för Matematik, teknik och naturvetenskap, 090-7865737
FD Mikaela Nyroos, Pedagogiska institutionen, 090-786 62 07

Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Lär- och forskningscentrum