"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-16

Umeåforskare föreläser på Drottning Silvias Jubileumsfond

NYHET Elisabeth Stoltz Sjöström, lektor vid Institutionen för kostvetenskap, kommer att delta vid ett symposium som anordnas av Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, med anledning av fondens 25-årsjubileum. Hon är en av fyra stipendiater som presenterar sin forskning.

Elisabeth kommer att presentera den forskning som hon bedriver i samarbete med kollegor verksamma inom Klinisk vetenskap, pediatrik vid Umeå universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet samt Lunds universitet.

– I forskningen undersöks den tidiga näringsbehandlingen och dess samband med tillväxt, hälsa och utveckling hos för tidigt födda barn, berättar Elisabeth Stoltz Sjöström.

Symposiet avhålls den 18/9 kl 14.00-16.30 i Bernadotte biblioteket på Stockholms Slott.

Läs mer om Drottning Silvias Jubileumsfond

Kort om forskningen

Stora medicinska framsteg inom neonatalvård har bidragit till att överlevnaden för barn som föds för tidigt avsevärt förbättrats de senaste 30 åren. Samtidigt löper nyfödda, prematura barn fortfarande stor risk för undernäring och dålig tillväxt. Genom optimering av nutritionsbehandling och förbättrade nutritionsstrategier kan komplikationer som följer prematurfödsel minskas, vilket är av yttersta vikt för att bättre kunna förebygga tillväxtrubbningar samt viss sjuklighet hos dessa barn.

För mer information, kontakta gärna:

Elisabeth Stoltz Sjöström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 07