"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-21

Umeåforskare i europeiskt projekt för AI mot cancer

NYHET Umeå universitet är ett av 20 forskningsinstitut i Europa och USA som deltar i ett projekt som ska bygga en säker och storskalig plattform för artificiell intelligens, AI, och precisionsmedicin inom onkologi.

Text: Ola Nilsson

Eucanimage ingår i EU:s Horizon 2000 och har fått finansiering från EU-kommissionen med tio miljoner euro. Umeås medverkan leds av prorektor Katrine Riklund, professor vid Institutionen för strålningsvetenskaper.

Projektet syftar till att skapa AI-lösningar för patient-specifika ”fingeravtryck” inom onkologi.

Databasen kommer att byggas av data från över 25 000 personer i Europa som ger möjlighet att undersöka kliniska frågeställningar på ett sätt som inte gjorts hittills. Tillgång till såväl medicinska bilddata som molekylära och kliniska data som dessutom kommer att knytas till den europeiska genom-fenotyp databasen kommer att göra det möjligt att exempelvis uppskatta molekylära subtyper av brösttumörer och att följa detektion av små levermetastaser och metastaser av kolorektalcancer..

Konsortiet bygger delvis på redan etablerade initiativ såsom Euro-Bioimaging, euCanSHare och EUCAN-Connect. Samarbetet inkluderar även canceravbildnings databasen TCIA i USA. Ett nära samarbete mellan radiomics, AI och legala aspekter lägger grunden för att skapa ett säkert beslutsstödssystem för framtida onkologi.

Läs mer (engelska)

Kontakt

Katrine Riklund
Övrig/annan befattning, professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 60