"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-27

Umeåforskare kartlägger diabetesgener

NYHET Umeåforskare har kartlagt en receptor som är inblandad i utvecklingen av många autoimmuna sjukdomar. Fynden, som publiceras i tidskriften Diabetes den 27 januari, kan förklara hur några olika gener tillsammans bidrar till ökad risk att utveckla typ 1-diabetes.

Typ 1-diabetes (T1D), även känt som ungdomsdiabetes, är en vanlig kronisk autoimmun sjukdom som drabbar allt fler människor. Sjukdomen är beroende av många gener och miljöfaktorer, vilket gör den väldigt komplex och svårstuderad. Användandet av djurmodeller är därför ett viktigt redskap vid identifiering och beskrivning av funktionen hos gener som ligger bakom de patologiska processerna.

Musmodellen NOD (non-obese diabetic) för T1D utvecklar spontant en autoimmun sjukdom som liknar human T1D. Många gener som visat sig bidra till diabetesutveckling hos NOD-musen utgör också kandidatgener för den humana sjukdomen. Bland dessa finns Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (Ctla-4) som är en väl utforskad molekyl som hämmar T-lymfocyters aktivitet. Den är också kopplad till många andra autoimmuna sjukdomar både hos människan och i djurmodeller. Trots att man har stor kunskap om denna T-cellsreglerande molekyl vet man inte hur den bidrar till sjukdomsutveckling.

I tidsskriften Diabetes visar en forskargrupp ledd av professor Dan Holmberg vid Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik, Umeå universitet att det defekta uttrycket av CTLA-4 i NOD, som tidigare rapporterats av samma grupp, styrs dels av Idd3 (IL-2) genen på kromosom 3 och dels av en tidigare okänd gen, Ctex på kromosom 1. Det defekta uttrycket av CTLA-4 i NOD-musen kan till viss del normaliseras genom att IL-2 injiceras. Dessa fynd ger ökad insikt i de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av diabetes i såväl NOD-musen som hos människa.

För mer information, kontakta professor Dan Holmberg vid Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik på telefon 090-785 27 02, mobiltelefon 070-634 16 89 eller e-post dan.holmberg@medbio.umu.se.

M. Lundholm, V. Motta, A. Lofgren-Burstrom, N. Duarte, M.-L. Bergman, S. Mayans, and D. Holmberg ”Defective Induction of CTLA-4 in the NOD Mouse Is Controlled by the NOD Allele of Idd3/IL-2 and a Novel Locus (Ctex) Telomeric on Chromosome 1 E” publ 27 jan, 2006-01-27

Redaktör: Bertil Born