"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-09

Umeåforskare prisas för bästa forskningsartikel i fysioterapi

NYHET Ulrika Aasa och Lars Berglund, forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, är medförfattare till den forskningsartikel om ländryggsbesvär som utsetts som vinnare av 2015 års JOSPT, Journal of Orthopaedic & Sport Physical Therapy, Excellence in Research Award.

Ulrika Aasa och Lars Berglund, forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, har tillsammans med Björn Aasa, Umeå universitet, och Peter Michaelsson, Luleå universitet, genomfört en klinisk studie där 70 patienter har fått utföra två olika former av fysisk träning i syfte att minska sin ländryggssmärta. Många svenskar har problem med ryggen och i studien tittade forskarna på ett av de mest förekommande ländryggsbesvär som sjukgymnaster stöter på hos sina patienter.

De 70 patienterna som deltog i forskningsstudien tränade under åtta veckor i två olika grupper. Uppföljning av patienterna genomfördes 2 respektive 12 månader. Studien visar att specifik rörelse kontrollträning ger bättre resultat för vardagsfunktionen i jämförelse av marklyftsträning, däremot leder båda träningsformerna meningsfulla förbättringar av patienternas smärtintensitet och muskelfunktion.

Artikeln som utsetts till vinnare av 2015 års JOSPT, Journal of Orthopaedic & Sport Physical Therapy, Excellence in Research Award, publicerades i februari 2015. Priset tilldelas forskargruppen för att de i sin forskningsartikel knyter ihop tidigare basforskning med klinisk verksamhet.

-Den här typen av studie har inte genomförts tidigare, inte någonstans i världen vad vi kunnat se. Att bedriva forskning på klinik är inte helt enkelt, men vi gjorde det ändå. Vi är stolta och glada över att få ta emot priset, säger Ulrika Aasa.

Syftet med studien var att få ut forskningen så att den gör nytta i sjukgymnastens verklighet samt att se vilken träningsform som fungerade bäst. 
-Priset vi fick är bevis på att kliniknära forskning av hög kvalitet är viktigt, fortsätter Aasa.

Motiveringen till den prisbelönta artikeln är att den är välskriven och knyter i hop tidigare forskning med praktiknära forskning på ett excellent sätt och att den tillför kliniskt arbetande fysioterapeuter ny kunskap.

Forskargruppen tar emot sitt pris i Anaheim, Kalifornien, den 18-19 februari i år i samband med en konferens och en galamiddag.

Länk till artikeln i JOSPT

Redaktör: Anna-Karin Eriksson