"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-19

Umeåforskare prisas för G4-strukturer i DNA

NYHET Nasim Sabouri vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsstöd för sina studier av G4-strukturer i DNA och funktionen hos helikaset Pfh.

Text: Ola Nilsson

Styrelsen för Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse har beslutat att för år 2021 tilldela Dr. Nasim Sabouri, Umeå universitet, och Dr. Peter Jönsson, Lunds universitet, stiftelsens personliga pris samt ett forskningsstöd, totalt 650.000 kronor vardera.

Nasim Sabouri får priset för sina studier av G4-strukturer i DNA och funktionen hos helikaset Pfh.

Peter Jönsson får priset för sina studier av protein-protein interaktioner på cellytor vilka styr kommunikation mellan celler.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom det medicinska och biokemiska området, och delar varje år ut ett personligt pris samt forskningsstöd till en kvinnlig och en manlig framstående ung forskare i Sverige. Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de olika kategorierna. I nomineringsfrågor samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet.  

Sven Hagberg (1894-1961) var civilingenjör och spannmålskemist. Han utvecklade en ny metod för att mäta bakningsegenskaper hos mjöl. Metoden, "Hagberg Falling Number", används idag över hela världen. Ebba-Christina Hagberg (1900-1972) var engagerad i föreningsarbete och delade sin makes intresse för främmande kulturer. Makarna hade inga barn, utan de testamenterade sin kvarlåtenskap till stiftelsen som varje år delar ut ett pris till två lovande forskare.

Kontakt

Nasim Sabouri
Universitetslektor
E-post
E-post