"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nasim Sabouri

Vi studerar hur genomintegritet bevaras och konsekvenserna av att ändra programmet för DNA-replikation.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Roll: Studierektor, Ställföreträdande prefekt
Plats
KB. A5, Campus, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå

En av utmaningarna inom cancerbiologin är att förstå vad som händer när molekylära mekanismer i en normal cell blir dysfunktionella och orsakar cancer. Att upprätthålla genomstabilitet under DNA-syntesen är avgörande för att förebygga sjukdomar. Vi studerar hur genomintegritet bevaras och konsekvenserna av att ändra programmet för DNA-replikation.

Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2023, Vol. 51, (12) : 6264-6285
Deiana, Marco; Andrés Castán, José María; Josse, Pierre; et al.
Journal of Physical Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 14, (7) : 1862-1869
Deiana, Marco; Chand, Karam; Chorell, Erik; et al.
Methods in enzymology
Sengupta, Pallabi; Jamroskovic, Jan; Sabouri, Nasim
Communications Chemistry, Springer Nature 2022, Vol. 5
Deiana, Marco; Josse, Pierre; Dalinot, Clément; et al.
Biochimie, Elsevier 2022, Vol. 199 : 81-91
Jamroskovic, Jan; Deiana, Marco; Sabouri, Nasim
Nanoscale, Royal Society of Chemistry 2021, Vol. 13, (32) : 13795-13808
Deiana, Marco; Mosser, Maëlle; Le Bahers, Tangui; et al.
ACS Chemical Biology, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 16, (8) : 1365-1376
Deiana, Marco; Obi, Ikenna; Andréasson, Måns; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2021, Vol. 49, (14) : 8339-8354
Yan, Kok-Phen; Obi, Ikenna; Sabouri, Nasim
Nanoscale, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 12, (24) : 12950-12957
Deiana, Marco; Chand, Karam; Jamroskovic, Jan; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 59, (2) : 896-902
Deiana, Marco; Chand, Karam; Jamroskovic, Jan; et al.
Chemical Communications, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 56, (91) : 14251-14254
Deiana, Marco; Jamroskovic, Jan; Obi, Ikenna; et al.
Journal of the American Chemical Society, Vol. 142, (6) : 2876-2888
Jamroskovic, Jan; Doimo, Mara; Chand, Karam; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2020, Vol. 48, (19) : 10998-11015
Obi, Ikenna; Rentoft, Matilda; Singh, Vandana; et al.
Chemistry - A European Journal, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2020, Vol. 26, (43) : 9561-9572
Prasad, Bagineni; Das, Rabindra Nath; Jamroskovic, Jan; et al.
DNA Repair, Vol. 82
Jamroskovic, Jan; Obi, Ikenna; Movahedi, Anahita; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2018, Vol. 46, (16) : 8516-8531
Mohammad, Jani B.; Wallgren, Marcus; Sabouri, Nasim
Chemistry - A European Journal, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2018, Vol. 24, (31) : 7926-7938
Prasad, Bagineni; Jamroskovic, Jan; Bhowmik, Sudipta; et al.
Organic and biomolecular chemistry, Royal Society of Chemistry 2017, Vol. 15, (15) : 3265-3275
Livendahl, Madeleine; Jamroskovic, Jan; Hedenström, Mattias; et al.
Current Genetics, Vol. 63, (4) : 621-626
Sabouri, Nasim
Chemistry - A European Journal, Vol. 22, (52) : 18932-18943
Jamroskovic, Jan; Livendahl, Madeleine; Eriksson, Jonas; et al.
Chemistry - A European Journal, Vol. 22, (37) : 13004-13009
Livendahl, Madeleine; Jamroskovic, Jan; Ivanova, Svetlana; et al.
PLOS Genetics, Copernicus GmbH 2016, Vol. 12, (9)
McDonald, Karin R.; Guise, Amanda J.; Pourbozorgi-Langroudi, Parham; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2016, Vol. 44, (13) : 6213-6231
Wallgren, Marcus; Mohammad, Jani B.; Yan, Kok-Phen; et al.
DNA Repair, Vol. 24 : 80-86
McDonald, Karin R; Sabouri, Nasim; Webb, Christopher J; et al.
PLOS Genetics, Vol. 10, (12) : e1004832-
Miralles Fusté, Javier; Shi, Yonghong; Wanrooij, Sjoerd; et al.
Genes & Development, Vol. 26, (6) : 581-593
Sabouri, Nasim; McDonald, Karin R; Webb, Christopher J; et al.
DNA Repair, Vol. 9, (3) : 237-249
Bochman, Matthew L; Sabouri, Nasim; Zakian, Virginia A
The Journal of biological chemistry, Vol. 284, (46) : 31555-31563
Sabouri, Nasim; Johansson, Erik
Nucleic Acids Research, Vol. 36, (17) : 5660-5667
Sabouri, Nasim; Viberg, Jörgen; Kumar, Dinesh; et al.
Nature Structural & Molecular Biology, Vol. 13, (1) : 35-43
Asturias, Francisco J; Cheung, Iris K; Sabouri, Nasim; et al.
Genes & Development, Vol. 18, (22) : 2764-2773
Garg, Parie; Stith, Carrie M; Sabouri, Nasim; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Nasim Sabouri Lab
Fyrsträngat DNA i ny typ av cancerbehandling

Nasim Sabouris forskning ligger till grund för arbete med att utveckla nya typer av läkemedel mot cancer.