"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-07

Umeåforskning nu i bokform: Depressioner – vanligare än vi vill tro

NYHET ”Depressioner – vanligare än vi vill tro” heter den bok från Forskningens dag 2011 som nu finns att beställa kostnadsfritt från Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Rubriken har mycket god täckning. Ungefär var femte person i västvärlden kommer någon gång under livet att få diagnosen depression. I den svenska sjukförsäkringen är enstaka eller återkommande depressioner sammantaget de mest kostnadskrävande sjukskrivningsorsakerna.

Utöver beskrivningar av psykiatriska sjukdomsmönster och diagnosmetoder vid depressioner innehåller boken bl.a. ett kapitel om psykisk ohälsa och självmord bland renskötande samer, ett kapitel om problemet samvetsstress bland vårdpersonal samt en engagerad beskrivning av hur man kan upptäcka och förebygga självmord, ”vid depressionens yttersta gräns”.

Kapitelrubrikerna

Vad är depression och vad är nedstämdhet? Lars Jacobsson, psykiatri.

Psykiska sjukdomsmönster i Sverige och världen Jayanti Chotai, psykiatri.

Psykisk ohälsa och självmord bland renskötande samer Lars Jacobsson, psykiatri.

Kön och depressioner Arja Lehti, allmänmedicin.

Den genetiska och molekylära bakgrunden Rolf Adolfsson, psykiatri.

Att känna sig otillräcklig – om samvetsstress hos vårdpersonal Astrid Norberg, omvårdnad.

Vid depressionens yttersta gräns – om att förebygga självmord Ellinor Salander Renberg, psykiatri.

Forskningens dag anordnas varje år sedan 1998 av Medicinska fakultetens informationskommitté, Umeå universitet. Från 2005 genomförs dagen i Umeå och på ytterligare en plats inom norra sjukvårdsregionen. I år har Forskningens dag rubriken ”Nya insikter om diabetes” och hålls söndag 18 mars i Aulan, Musikhögskolan i Piteå, och söndag 25 mars i Aula Nordica, Umeå universitet.

Mer information om Forskningens dag återfinns på
www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/
Där kan också böckerna beställas eller läsas i pdf-format.

Kontaktuppgifter till föredragshållarna finns i universitets personalkatalog:
www.umu.se/sok/personalkatalog