"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-08 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:38

Umeåkemist tilldelas Karl Freundenberg Prize

NYHET Biträdande universitetslektor André Mateus tilldelas Karl Freundenberg Prize av Heidelberg Academy of Sciences & Humanities för vetenskapligt arbete inom det naturvetenskapliga området. Prissumman är på 10 000 euro och delas ut under en ceremoni i Heidelberg 21 maj.

Text: Ingrid Söderbergh

Jag är otroligt hedrad över att ha blivit nominerad och tilldelad detta pris!

– Jag är otroligt hedrad över att ha blivit nominerad och tilldelad detta pris! Det är alltid spännande när det arbete du har utfört uppmärksammas av andra forskare. Forskning är teamwork, därför skulle jag också vilja tacka alla kollegor som hjälpte till i detta arbete, säger André Mateus, biträdande universitetslektor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet och teamledare vid Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS).

Han prisas för sin vetenskapliga studie "The functional proteome landscape of Escherichia coli" som publicerades i Nature i slutet av 2020.

Bakteriers betydelse för människors hälsa i kombination med ökad antibiotikaresistens kräver ny teknik för att studera alla bakteriearter. Termisk proteomprofilering, TPP, är baserad på principen att proteininteraktioner (till exempel med läkemedel, metaboliter, proteiner eller nukleinsyror) påverkar proteinets termiska stabilitet.

André Mateus har använt TPP för att mäta förekomst och termisk stabilitet hos nästan 2 000 proteiner som svar på 121 genetiska störningar i bakterien Escherichia coli. De data som genererades i André Mateus forskningsstudie möjliggör kartläggning av proteinfunktion och interaktioner i stor skala. Det tillvägagångssätt som utvecklats är också lätt att applicera på andra organismer.

Forskningen i André Mateus labb fokuserar på att studera funktionen och interaktionerna mellan proteiner från olika tarmbakterier hos människan.

–Vi kommer att använda tillvägagångssätt som det som utvecklats i min prisade studie för att studera de till stor del ganska outforskade bakteriearterna. Just nu har många sjukdomar förknippats med störningar i mikrobsammansättningen, men det är inte klart om dessa är orsaken eller konsekvensen av sjukdomen. Jag hoppas att vi kommer att kunna belysa detta genom att ge en bättre förståelse för vad proteinerna hos dessa bakterier gör och hitta strategier för att modulera deras funktion, säger Andre Mateus.

Priset delas med forskaren Kelvin Anggara, Stuttgart Max Planck Institute.

Biografi

André Mateus har studerat farmaceutisk vetenskap på universitetet i Lissabon och disputerade på Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet. Han arbetade därefter mellan 2017 och 2022 på European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg. Nu har André Mateus flyttat till Sverige och innehar en tjänst som biträdande universitetslektor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet och är teamledare vid Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige (MIMS).

Karl Freudenberg-priset

Karl Freudenberg-priset instiftades 1986 för att uppmärksamma Prof. Dr. Karl Freudenbergs 100-årsdag av Freudenberg-gruppen. Priset går till vetenskapligt arbete inom det naturvetenskapliga området – särskilt kemi och biologi – och delas ut av Heidelbergs vetenskapsakademi.

Läs mer

För mer information, kontakta gärna:

Andre Mateus
Biträdande universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post