"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-12

Forskning.se: Umeålaboratorium bidrar till att kartlägga spåren från forntida klimatkriser

NYHET Hur klarade våra förfäder extrema klimathändelser? Klimatarkeologer söker svar – bland annat i spåren av en köldchock för 1500 år sedan. Vid Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet analyserar man bland annat spår av historiska klimatförändringar i arkeologiska lämningar av trä, ben, keramik, pollen och insekter.

Ur artikeln: "I nästan hundra år har arkeologer varit skeptiska till att förklara omvälvningar av samhället med klimathändelser. Men nu har klimatarkeologin inte bara kommit in från kylan, den har rent av blivit het. Vår oro för de nutida klimatförändringarna har bidragit".

Läs hela artikeln Spåren från forntida klimatkriser på forskning.se

Miljöarkeologiska laboratoriet

Miljöarkeologiska laboratoriet är en nationell resurs som bedriver uppdragsverksamhet, forskning och utveckling inom miljöarkeologi. Laboratoriet fungerar som en nationell forskningsinfrastruktur inom miljöarkeologi och utför miljöarkeologisk forskning och analyser på uppdrag åt företag och organisationer över hela Norden. Labbet har en databas där det äldsta materialet är uppemot ett par miljoner år, men de flesta proverna är från istiden och framåt. Högupplösta data finns från de senaste 3000 åren.

Läs mer om Miljöarkeologiska laboratoriet