"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-29

Umeåprofessor i Lancet-artikel spår kraftig ökning av barndiabetes

NYHET Gisela Dahlquist, professor i pediatrik vid Umeå universitet och ansvarig för Svenska Barndiabetesregistret, är medförfattare till den uppmärksammade artikel i tidskriften Lancet som spår att antalet barn i Europa som drabbas av diabetes innan de fyllt fem år ska fördubblas de närmaste tio åren.

Det handlar om diabetes typ 1, det som tidigare kallades barn- och ungdomsdiabetes. Den aktuella studien täcker 17 länder i Europa där 20 centra samarbetar sedan 1989. Dahlquist var en av initiativtagarna och är idag en av tre samordnare för den mycket stora studien. I Sverige och Finland har ökningen påvisats sedan länge. Antalet barn som får diabetes har mer än fördubblats de senaste tjugo åren och numera drabbas allt yngre barn, även spädbarn, vilket tidigare var ovanligt. Genom den aktuella jämförelsen av olika regioner i Europa ser man att ökningstakten i de forna öststaterna är snabbare och följer BNP-ökningen de senaste decennierna. Ett annat intressant fynd är att ökningstakten är snabbare för de allra yngsta barnen i alla de studerade regionerna.
Gener spelar in vid sjukdomen men eftersom generna inte har förändrats måste någonting annat ha gjort det, skriver forskarna. Många forskare anser att livsstilsfaktorer, främst ett ökat energiintag som ger snabb tillväxt och viktökning med stor belastning på betacellerna, ligger bakom ökningen. Den hypotesen stöds bl.a. av stora fall- kontrollstudier från Dahlquists forskargrupp som visar att snabb längdtillväxt, viktökning och ökat kroppsmasseindex (BMI), särskilt i småbarnsåldern, ger ökad risk för typ 1 diabetes under 15 år. Med statistiska modeller har forskarna räknat ut att antalet barn med diabetes kommer att öka i Europa från 94 000 år 2005 till 160 000 år 2020 med den största ökningen bland de yngsta barnen om ökningen fortsätter med den accelererande trend som nu visas.

För mer information, kontakta professor Gisela Dahlquist, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, tel. 090-785 38 76, e-post gisela.dahlquist@pediatri.umu.se

Läs mera om Barndiabetesprojektet i
Umeå universitets forskningsdatabas(Sök på ”barndiabetes”)

Referens
CC Patterson, GG Dahlquist, E Gyürüs, A Green, G Soltész, and the EURODIAB Study Group: Incidence trends for childhood type 1 diabetes in Europe during 1989–2003 and predicted new cases 2005–20: a multicentre prospective registration study The Lancet, published online May 28, 2009.
Länk till artikeln

Redaktör: Hans Fällman