"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-06

Umeåprofessor talar på UNESCO:s "Världsvetenskapsdag"

NYHET Det är Christer Nordlund, professor i idéhistoria, Umeå universitet, som bjudits in för att tala om vad humanister kan bidra med i klimat- och miljöforskningen samt om den integrativa forskningens möjligheter och utmaningar.

Christer Nordlund       Foto: Johan Gunseus

Den 10 november är utsedd till Världsvetenskapsdag av Unesco.

Svenska Unescorådet och Vetenskapsrådet uppmärksammade i november 2012 för första gången världsvetenskapsdagen genom att anordna ett seminarium för att diskutera hur engagemanget för global utvecklingsforskning för fred kan stärkas genom tvärvetenskapliga möten. Forumet syftar till att synliggöra gemensamma frågeställningar inom skilda discipliner med betydelse för fred och utveckling.

Världsvetenskapsdagen äger rum i november varje år och ett syfte är att detta forum ska kunna påverka framtida forskningssatsningar inom och mellan Unescos vetenskapliga kommittéers forskningsområden och mellan andra verksamhetsområden inom Unesco. Detta genom att identifiera och lyfta fram viktiga frågeställningar samt argument som bidrag till Sveriges inspel i Unescos arbete.

Världsvetenskapsdagen 2013 kommer att uppmärksammas den 8 november med seminariet Mind the Gap – Behovet av integrerad forskning. Dagen kommer att handla om vilka perspektiv som saknas i forskningen kring klimatförändringar och hållbar utveckling samt vilka hinder som finns för svensk forskning att samverka över disciplingränser. En annan programpunkt är hur vetenskapliga rön kan kommuniceras till beslutsfattare och allmänhet.

Målgruppen för Världsvetenskapsdagen är forskare, forskningsfinansiärer, politiker, intressegrupper med flera som är intresserade av tvärvetenskaplig och integrerad forskning kring hållbar utveckling.

Program för Världsvetenskapsdagen 2013: Mind the Gap – Behovet av integrerad forskning

Kontaktuppgifter:
Christer Nordlund, +46 90 786 97 33, christer.nordlund@idehist.umu.se
 

Redaktör: Per Melander