Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-10

Umeåprofessor vald till president för International Arctic Social Sciences Association

NYHET Vid årets möte för International Congress of Arctic Social Sciences, ICASS, valdes Arcums föreståndare Peter Sköld, Umeå universitet, till president för International Arctic Social Sciences Association, IASSA.

Peter Sköld
Detta innebär att Arcum under de nästkommande tre åren ska leda IASSA och inneha dess sekretariat. Mandatperioden kulminerar 2017 då Arcum och Umeå universitet anordnar organisationens nionde konferens ICASS IX. 

Organisationen International Arctic Social Sciences Association, IASSA, har ca 1500 medlemmar i 30 länder och består främst av samhällsvetare och humanioraforskare, men även andra med intresse av Arktis har möjlighet att ansluta sig.

IASSA har obervatörsstatus vid Arktiska Rådet, är medlem i Social Sciences Council och har ett nära samarbete med International Arctic Science Committe, IASC. Vart tredje år samlas medlemmarna, främst från de arktiska länderna, till konferensen International Congress of Arctic Social Sciences, ICASS.

Denna hade i år ca 500 deltagare och gick av stapeln vid University of Northern British Columbia (UNBC), i Prince George, Kanada. Årets ICASS-konferens hade temat Northern Sustainabilities och ett flertal av Arcums forskare deltog för att presentera sin forskning.

Under de nästkommande tre åren ska Arcum leda IASSA vilket innebär att administrera organisationens sekretariat, distribuera dess tidskrift, upprätthålla de samarbeten IASSA har med andra organisationer inom det arktiska forskningsområdet samt anordna konferensen ICASS IX 2017.

Peter Sköld är professor i historia med inriktning mot samisk samhällsutveckling och kultur samt föreståndare för Arcum, Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Hans forskning omfattar historisk demografi, urfolks hälsa samt nordliga och arktiska kulturer.

Sköld är svensk delegat i Barentsrådets gemensamma arbetsgrupp för utbildning och forskning och har varit rådsledamot vid University of the Arctic i mer än tio år. Han är vice ordförande och svensk representant för humanistiska- och samshällsvetenskapliga arbetsgruppen i International Arctic Science Committee, IASC och grundare av samma ämnesområdes svenska Polarforskningskommitté.

2013 utsågs han av Utrikesdepartementet till svensk delegat i Arktiska Rådets expertgrupp för sociala, ekonomiska och kulturella frågor samt ingår i Polarforskningssekretariatets Swedish Arctic Innovative Initiative.

Peter Sköld är en av författarna i den kommande Arctic Human Development Report II. Under åren 2014-2018 är han en av ledarna för MISTRA-projektet ”Mistra Arctic Sustainable Development” som nyligen tilldelades 30 miljoner krononor och omfattar ett 40-tal forskare

Läs mer om International Artic Social Sciences Association, IASSA

Läs mer om konferensen  International Congress of Arctic Social Sciences, ICASS

Kontaktuppgifter:

Peter Sköld, peter.skold@umu.se, tel. +46 90 7866347