"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-18

Umeåstudent prisas för uppsats om äldres sexualitet och samliv

NYHET Anette Eliasen Sjögestam vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, vid Umeå universitet, får Halmstads kommuns pris för bästa examensarbete, ”Äldres sexualitet och samliv – ett samtalsämne äldre önskar att sjuksköterskan initierar”.

Priset delas ut till studenter som har skrivit ett examensarbete i samverkan med Halmstads kommun. Kriterierna för att tilldelas priset på 10 000 kronor handlar om uppsatsens nyhetsvärde, utvecklingsfokus, helhetssyn och tillämpbarhet.

Juryns motivering lyder: ”Detta examensarbete tar upp ett ämne som sällan diskuteras, men inte desto mindre har stor påverkan på hälsan hos våra äldre. Författaren bidrar till att på ett naturligt sätt närma sig och sätta ljus på området äldre och sexualitet. Arbetet är gediget med relevant teori, intressanta resonemang och många innerliga och talande citat.”

– Det är nu tredje året i rad vi delar ut pris för bästa examensarbete och det är inte bara studenterna som vinner. Vi i Halmstads kommun får kunskaper som är användbara för att utveckla våra verksamheter och ett ökat samarbete med studenter på högskolor och universitet vilket är mycket viktig inför framtiden, säger Ann-Charlotte Westlund, ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, Halmstad kommun.

Förhoppningen är att studien ska bidra till en höjd medvetandegrad och kunskapsnivå hos sjuksköterskor i hemtjänsten om äldre och sexualitet och i sin tur skapa förutsättningar för ett ökat välbefinnandet hos de många brukarna inom hemtjänsten.

Priset delas ut klockan 18, i början av kommunfullmäktiges möte, den 22 oktober.

För mer information kontakta:Ann-Charlott Westlund, ordförande personalutskottet, tel. 076-107 74 51
Jenny Söderberg, personalstrateg, tel. 035-13 73 63

Redaktör: Mattias Grundström Mitz