"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-25

Unik hälsostudie får fem miljoner

NYHET En studie som är den första i sitt slag i Sverige har nyligen tilldelats 5 miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Medlen kommer att användas till en pilotstudie för att undersöka hälsa och levnadsförhållanden bland den vuxna befolkningen i Jokkmokks kommun, Norrbotten.

Text: Per Melander

Studien använder sig av liknande undersökningsmetoder (frågeformulär och kliniska hälsoundersökningar) som dess motsvarighet och samarbetspartner SAMINOR-studien som utförs vid Norges Arktiska universitet i Tromsö. Datainsamling planeras till första halvan av 2021.

För att kunna göra jämförelser mellan samisk och icke-samisk befolkning är studien den första i sitt slag i Sverige som kommer att använda självidentifiering av etnicitet, på samma sätt som SAMINOR-studien gjort i Norge.

I dagsläget saknas kunskap om samernas hälsosituation

Studien i Jokkmokk är en del av forskningsprojektet HALDI, Health and Living Conditions, Sápmi, Sweden. Projektet leds av Per Axelsson och Christina Storm Mienna vid Umeå universitet, medsökande är även Katarina Nägga vid Linköpings- och Lunds universitet.

I dagsläget saknas kunskap om samernas hälsosituation. Socialdepartementet har tidigare finansierat HALDI-projektets förstudie innefattande elva fokusgrupper genomförda i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, med representanter från den samiska befolkningen.

Syftet var att bland annat att undersöka vad den samiska befolkningen vill ska finnas med i en forskningsstudie kring hälsa. Analyser av fokusgruppdiskussionerna pågår och preliminära resultat kommer att kunna presenteras under året.