"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-04

Unik profil i utrikesjournalistik

NYHET Som första universitet i Sverige startar vi, som tillägg till vår populära profil i kulturjournalistik, en profil i utrikesjournalistik med inriktning EU.

Alla som söker till programmet för journalistik, med start höstterminen 2016, kommer att kunna välja den nya profilen utrikesjournalistik med inriktning EU. Men vi har såklart även kvar vår eftertraktade profil i kulturjournalistik.

Journalistutbildningen vid Umeå universitet är en allmän journalistutbildning, men från och med år två väljer studenten inriktning. Detta ger en eftertraktad spetskompetens som stärker våra studenters position på arbetsmarknaden.

Varför utrikesjournalistik?

Vi blir allt mer beroende av att veta vad som händer i vår omvärld. Vårt medlemskap i EU gör att allt fler beslut fattas längre bort från medborgarna, vilket ställer än högre krav på en kvalitativ journalistisk bevakning. Det som beslutas på EU-nivå får genomslag ända ner på kommunal nivå. Undersökningar visar att runt 60 procent av alla beslut som fattas i våra kommuner har koppling till EU. Om vi som medborgare ska ha en chans att påverka vår vardag, behöver vi ha insyn i de beslut som fattas på högre nivåer.

Klimatförändringar, krig och den pågående flyktingkatastrofen är några exempel på gränsöverskridande frågor som påverkar vår vardag.  Vårt EU-medlemskap gör även att vi är i större behov av att veta vad som sker i övriga länder i Europa. Detta ställer krav på goda samhällskunskaper hos journalister och det krävs specialkunskap för att lära sig bevaka en så komplicerad organisation som EU.

Bli kulturskribent

För den som istället drömmer om att bli kulturskribent, finns vår profil mot kulturjournalistik fortfarande kvar. Där får studenterna möjlighet att profilera sig inom kulturjournalistikens myllrande arbetsfält. Oavsett om man siktar på att bli litteraturkritiker, kulturredaktör, musik- eller teaterskribent eller kanske jobba med modejournalistik eller experimentella kulturtidskrifter. Kulturjournalistiken är den gren av journalistik som ger störst utrymme åt en egen röst och en personlig stil.

Läs mer om programmet för journalistik här!

Redaktör: Elin Leyonberg