"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-26 Uppdaterad: 2024-02-01, 14:39

Unika resultat om riskfaktorer bakom hjärt-kärlsjukdom

NYHET Data från 1,5 miljoner människor i 34 länder ger hur stor risk fem livsstilsfaktorer innebär för hjärt-kärlsjukdom. Uppgifter ingår från MONICA-studien i norra Sverige, som leds av professor Stefan Söderberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

De fem livsstilsfaktorerna som är associerade med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (hjärtinfarkt och slaganfall) är högt kolesterol och högt blodtryck, diabetes och fetma samt rökning.

I det internationella samarbetet Global Cardiovascular Risk Consortium har data samlats in och sammanställts från 34 länder på alla kontinenter; totalt 112 befolkningsundersökningar med 1,5 miljoner deltagare. Sammanlagt 57 procent av allt insjuknande i hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor beror på dessa fem livsstilsfaktorer med viss variation mellan kontinenterna. Motsvarande siffra hos män är 52 procent. Andelarna för död i hjärt-kärlsjukdom är 22 procent respektive 19 procent.

Förhindra sjukdom och dödsfall

Sammanfattningsvis skulle cirka hälften av alla hjärtinfarkter och slaganfall och en femtedel av alla förtidiga dödsfall skulle kunna förhindras om dessa fem riskfaktorer kontrolleras. Resultaten presenteras vid Europeiska Hjärtkongressen i Amsterdam den 26 augusti 2023 och samtidigt i New England Journal of Medicine, där Stefan Söderberg är en av medförfattarna.

– De fem riskfaktorerna var kända, men det var däremot inte hur stor risk för insjuknande och död de står för. Det finns tidigare studier, men de är baserade på mycket sämre teknik, säger Söderberg.

En fråga är om det finns motstycken i forskningshistorien med så mycket som 1,5 miljoner deltagare.

– Det gör det, men inte med uppföljning i alla kontinenter. Den här uppföljningen är unik, säger Stefan Söderberg.

Om MONICA-undersökningen

Norra Sveriges MONICA-undersökning initierades av Världshälsoorganisationen WHO och började som en internationell kartläggning av hjärt- och kärlsjukdomar. Den grundläggande delen utgörs av återkommande befolkningsundersökningar i Västerbotten och Norrbotten ca vart 5:e år.

Vid dessa undersökningar bjuds 2 500 slumpvis utvalda personer mellan 25 och 74 år in att delta i en hälsoundersökning. Här ingår mätningar av blodtryck och kolesterol, längd, vikt, höft- och midjemått samt blodprover som sparas i Biobanken Norr. Även rökning, snusning, diabetes, glukosbelastning, motionsvanor och sociala riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom undersöks.

Kontakta Stefan Söderberg

stefan.soderberg@umu.se

070-319 38 03