"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-29

Unikt samarbete inom CBRN

NYHET Oscar Rantatalo har deltagit vid ett tvådagars konsortiummöte i Warszawa i Polen. Oscar deltar för Pedagogiska institutionens räkning tillsammans med personal från Europeiska CBRNE-centret och polisutbildningen i ett EU-projekt som syftar till att utveckla en europeisk standardiserad utbildning om kemiska, biologiska, radiologiska, och nukleära hot (CBRN).

Oscar Rantatalo arbetar i forskningsprojektet MELODY. Målsättningen med MELODY är att avgränsa, utveckla och förmedla en läroplan för CBRN-träning, baserad på självupplevda behov och brister hos aktiv utrycknings- och sjukvårdspersonal inom EU. Grundtanken är att en gemensam insats för att förbereda utryckningspersonal för CBRN-händelser ökar effektiviteten, samarbete över gränserna, och stärker den allmänna beredskapen mot CBRN-hot i hela EU.

Läs mer om MELODY-projektet.

Närvarande på bilden är representanter från:

  • European CBRNE center, Sweden
  • Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN), Belgium
  • Emergency Services Training Centre of West Finland, Finland
  • Hungarian Rapid Response and Special Police Services (EODHU), Hungary
  • Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands
  • The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Netherlands
  • University of Rome Tor Vergata, Italy
  • International Security and Emergency management institute (ISEM)
  • University of Lodz, Poland
  • Campus Vesta, Emergency Management Training & Education, Belgium (CV)