"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-01 Uppdaterad: 2024-02-02, 15:55

Universitetsdirektören överlämnar utredning till ministern

NYHET I dagarna överlämnar Umeå universitets universitetsdirektör Hans Wiklund över sitt förslag till utbildningsministern efter att på regeringens uppdrag ha utrett hur fler sjuksköterskor kan utbildas. Det handlar om att hitta vägar att lösa utmaningarna runt den verksamhetsförlagda utbildningen i vården, så kallade VFU-platser.

– Det är mycket svårt att bygga ut sjuksköterskeutbildningen eftersom det saknas platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vården. VFU är en sedan länge känd flaskhals. Just nu sliter också lärosäten och vårdgivare med EU-krav som innebär att antalet VFU-veckor måste öka med runt 35 procent, förklarar Hans Wiklund.

Det förslag som Hans Wiklund och hans utredningsgrupp kommit fram till handlar i korthet om att staten bör ingå och finansiera ett nationellt avtal med företrädare för offentliga och privata vårdgivare om vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning, kallat för VULF, för att stärka förutsättningarna i hälso- och sjukvården för en sjuksköterskeutbildning av god kvalitet.

130 avtal måste bli färre

Av olika anledningar finns idag en vildvuxen avtalsflora med drygt 130 lokala VFU-avtal mellan de 25 lärosäten som ger sjuksköterskeutbildningen, de 20 regioner och 290 kommuner som är sjukvårdshuvudmän, och mångfalden av privata vårdgivare.

– Slutsatsen vi drar i utredningen är att det även framgent är lämpligt att reglera det nödvändiga samarbetet mellan lärosäten och hälso- och sjukvård om VFU genom avtal. Men avtalsmodellen måste vidareutvecklas. Strukturellt är förslaget att VULF-avtalet ska ersätta dagens drygt 130 lokala avtal med ett nationellt avtal i kombination med ett fåtal regionala avtal med de medicinska fakulteterna som noder.

Viktiga bidrag från Umeå universitet

I utredningsarbetet har flera medarbetare från Umeå universitet bidragit med värdefull kompetens. Ida Asplund, universitetslektor i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Mikael Sandlund, professor och överläkare i psykiatri vid Institutionen för klinisk vetenskap, samt Inger Duchek, tidigare verksamhetscontroller vid Universitetsförvaltningen, har ingått i utredningens sekretariat.

Mer i detalj hur förslaget till VULF-avtal är utformat och om utredningens övriga förslag går att läsa på Regeringens webbplats, du hittar utredningen här. Hur Regeringen nu tar utredningen vidare återstår att se, men klart är att Hans Wiklund och hans grupp av utredare har bidragit med en viktig pusselbit för landets alla vårdutbildningar, vårdgivare och regioner.

Hans Wiklund
Universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 39