"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-23

UPL håller kurser med hög kvalitet

NYHET En alumnutvärdering av UPL:s baskurser visar att våra kurser håller en hög kvalitet, har ett omfångsrikt innehåll och är omtyckta av en majoritet av kursdeltagarna. Ett antal utvecklingsområden har också identifierats, till exempel utvärdering för utveckling.

Vart fjärde år genomför UPL en alumnundersökning med fokus på de grundläggande högskolepedagogiska kurserna som enheten erbjuder. I juni 2018 skickades en enkät ut till de som varit deltagare på någon av dessa kurser under verksamhetsåren 2014-2018. De övergripande slutsatserna är att berörda kurser håller en hög kvalitet, har ett omfångsrikt innehåll och är omtyckta av en stor majoritet av kursdeltagarna. De styrkor som lyfts fram handlar främst om inkluderande lärandemiljöer, engagerade och omtyckta lärare, ett givande erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare samt varierade undervisningsformer som utgör praktiska exempel på sådant som kurserna tar upp.

Utvärderingen medför också att ett antal potentiella utvecklingsområden kan identifieras. Dessa utvecklingsområden handlar bland annat om den kollegiala dimensionen av högre utbildning och studenternas medverkan i genomförande och utveckling av densamma, utvärdering för utveckling samt kopplingen mellan teori och praktik.

Om du har frågor eller är intresserad av att ta del av hela utvärderingen kan du kontakta Dan Borglund, lektor vid UPL.

Kontakt

Dan Borglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 22