"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-15

Uppbyggande hormoner som utsöndras vid träning stannar inte i blodet efter ett träningspass

NYHET I en studie undersökte forskare vid Umeå universitet hur kroppens hormonutsöndring påverkas av styrketräning. Forskarna fann att hormonnivåer av uppbyggande hormoner, även kallade anabola hormoner, minskade efter träningspass medan nivåer av nedbrytande hormoner ökade.

Tidigare studier kring effekterna av styrketräning på kroppens hormonnivåer har ofta fokuserat på anabola hormoner. Att anabola hormonnivåer ökar vid träning skulle vara ett tecken på att träningen leder till att kroppens muskelmassa byggs upp.

I studien fick deltagarna genomföra ett träningsprogram som var sammansatt för att leda till muskeltillväxt. Deltagarna i studien ökade sin muskelmassa med i genomsnitt två kg efter åtta veckors träning, vilket tyder på att den planerade träningen gav bra resultat. Deltagarna förbättrade dessutom sin syreupptagningsförmåga och fettförbränning vid fysisk ansträngning.

Men vid mätningar efter träningspass såg forskarna att nivåerna av anabola hormoner minskade eller var oförändrade, medan nivåerna av nedbrytande hormoner ökade. Liknande resultat har rapporterats i tidigare studier, men det unika med denna studie var att de positiva effekterna av träningsprogrammet inte kunde kopplas ihop med förhöjda hormonnivåer.

Niklas Boman Foto:Therése Wiberg 

– En bättre förståelse för hur träning påverkar kroppens hormonnivåer och hur kroppen anpassas sig gentemot träningen kan göra det enklare att planera sin träning och därmed lättare att uppnå sina mål, säger Niklas Boman, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och författare av avhandlingen.

Niklas Boman är ursprungligen från Umeå men numera bosatt i Sundsvall. Förutom sina doktorandstudier arbetar Niklas som Crossfit-instruktör på EGO Crossfit i Sundsvall.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

Fredagen den 19 februari kommer Niklas Boman, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Idrottsmedicinska enheten, att försvara sin avhandling med titeln: Bygga muskler - en översättning av träningsanpassning. (Engelsk titel: Building muscle - a translation of training adaption). Fakultetsopponent: Professor Eva Jansson, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet. Huvudhandledare: Michael Svensson.
Disputationen äger rum kl. 9:00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Norrlands universitetssjukhus.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Boman, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Idrottsmedicinska enheten, Umeå universitetTelefon: 070 256 2358
E-post: niklas.boman@umu.se

Bild: Skivstångspass på Iksu sport i Umeå. Foto: Andreas Nilsson.
 

Redaktör: Daniel Harju