Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-25

Uppdaterat: Umeå universitet på Almedalsveckan 2015

NYHET Almedalsveckan har under åren utvecklats till att bli en av Sveriges största politiska mötesplatser. I år går händelsen av stapeln 28 juni–5 juli och självklart är Umeå universitet representerat även i år. Här listas några av de namn som återfinns i programmet och har anknytning till universitetet.

Almedalsveckan
Foto: Malin Ericsson, Region Gotland

Medverkande från Umeå universitet

Ensamheten – vår tids folksjukdom

Medverkande från Umeå universitet: Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Dag och tid: 29/6 2015, kl. 10:00–11:15
Arrangör: (G) som i Gud, Frälsningsarmén, Pingst

Människor med en demenssjukdom – vårdens svåraste utmaning

Medverkande från Umeå universitet: Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Dag och tid: 29/6 2015, kl. 14:00–16:00
Arrangör: Demensförbundet

Är skolans ledarskap den gömda nyckeln till framgång?

Medverkande från Umeå universitet: Olof Johansson, professor vid Centrum för skolledarutveckling
Dag och tid: 29/6 2015, kl. 14:30–15:30
Arrangör: Sveriges Skolledarförbund

Politikens osynliga makthavare – ett hot mot demokratin?

Medverkande från Umeå universitet: Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Sociologiska institutionen
Dag och tid: 29/6 2015, kl. 15:00–15:45
Arrangör: SAMspråk, (Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet)

Kvinna – var god dröj – forskning på män pågår

Medverkande från Umeå universitet: Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Institutionen för klinisk mikrobiologi
Dag och tid: 29/6 2015, kl. 15:30–16:30
Arrangör: A1M Pharma

Tobak, beroende och pensionsfonder

Medverkande från Umeå universitet: Junia Joffer, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för Epidemiologi och global hälsa
Dag och tid: 30/6 2015, kl. 08:00–09:30
Arrangör: Lärare mot Tobak

Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar?

Medverkande från Umeå universitet: Lena Gustafsson, rektor och professor i mikrobiologi
Dag och tid: 30/6 2015, kl. 09:45–11:30
Arrangör: Vetenskapsrådet

Är kunden lösningen för en framtida fungerande elmarknad?

Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan
Dag och tid: 30/6 2015, kl. 10:30–12:00
Arrangör: Energimarknadsinspektionen

Vad kan ett mer aktivt skogsbruk ge i framtidens förnybara samhälle?

Medverkande från Umeå universitet: Camilla Sandström, docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Dag och tid: 30/6 2015, kl. 13:00–15:00
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet

Hur kan individuella rättigheter stärkas i dagens välfärdsstat?

Medverkande från Umeå universitet: Andreas Pettersson, universitetslektor och forskare i socialrätt vid Juridiskt forum
Dag och tid: 30/6 2015, kl. 13:30–14:30
Arrangör: STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige

Norrland 2070 – tillväxtmotor för Sverige

Medverkande från Umeå universitet: Lars Westin, professor i regionalekonomi vid Centrum för regionalvetenskap (Cerum)
Dag och tid: 30/6 2015, kl. 15:30–16:30
Arrangör: Skanska Sverige AB

Hur ser morgondagens elmarknad ut?

Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan
Dag och tid: 1/7 2015, kl. 08:00–09:15
Arrangör: Svensk Energi

Hur ökar vi stora företags digitala innovationskraft?

Medverkande från Umeå universitet: Sara Öhrvall, styrelseledamot i Umeå universitets styrelse
Dag och tid: 1/7 2015, kl. 10:30–12:00
Arrangör: HejDigitalt, Veckans Affärer, Vattenfall

Destination jämställdhet – en resa mot okända mål?

Medverkande från Umeå universitet: Malin Rönnblom, docent, Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Dag och tid: 1/7 2015, kl. 11:45–12:45
Arrangör: Jämställ.nu, som ägs av Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska ESF-rådet, VINNOVA, samt Jämställdhetsutredningen

Hur långt före kan vi gå? En klimatdiskussion med industriperspektiv

Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan
Dag och tid: 1/7 2015, kl. 12:00–13:30
Arrangör: Skogsindustrierna, Jernkontoret, SweMin, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, EFA

Pojkar/Unga män och deras dubbla roller i en hederskontext, utsattheten och kravet på att utsätta

Medverkande från Umeå universitet: Devin Rexvid, socionom och doktorand i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete
Dag och tid: 1/7 2015, 15:30–16:30
Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland

Innovationer i regioner – att göra möjligheter av utmaningar

Medverkande från Umeå universitet: Lena Gustafsson, rektor, och Agneta Marell, vicerektor
Dag och tid: 2/7 2015, 09:30–11:45
Arrangör: Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting

Från löften till beslut – så blir akademin jämställd

Medverkande från Umeå universitet: Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Dag och tid: 2/7 2015, kl. 10:00–12:00
Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges universitetslärarförbund (SULF), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Vår tids sköra själsliga hälsa – om depression, adhd, samvetsstress och kvinnorna

Medverkande från Umeå universitet: Johan Åhlin, filosofie dr och universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Dag och tid: 2/7 2015, kl. 14:30–17:00
Arrangör: 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Makt utan mandat – de policyprofessionella i den svenska demokratin

Medverkande från Umeå universitet: Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Sociologiska institutionen
Dag och tid: 3/7 2015, kl. 13:30–15:00
Arrangör: Statsvetenskapliga förbundet

Redaktör: Anna Lawrence