Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-17

Uppmärksammad studie om bilavgaser och demenssjukdomar

NYHET Maria Nordin, Steven Nordin och Nina Lind, forskare vid Institutionen för psykologi, har medverkat i en uppmärksammad studie som visar en direkt koppling mellan bilavgaser och demenssjukdomar.

Studien har letts av Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet och resultaten publicerades nyligen i tidskriften Environmental Health Perspectives.

Bertil Forsberg har arbetat länge med luftföroreningar och tidigare forskning har visat att dessa kan bidra till exempelvis stroke och hjärt- kärlsjukdomar. När han för några år sedan kom i kontakt med Betulaprojektet uppstod idén att koppla ihop luftföroreningsdata med Betulaprojektets datamaterial och resultatet visar nu på samband mellan luftföroreningar och demenssjukdomar.

- Det här är nog den enda studien som finns där man kopplar luftföroreningar till demens. Det finns en del studier om luftföroreningar och kognitiv nedsättning, men som sagt inte om luftföroreningar i förhållande till demens, säger Maria Nordin som är medförfattare till artikeln ”Traffic-Related Air Pollution and Dementia Incidence in Northern Sweden: A Longitudinal Study”.

Forskarna vet i dagsläget inte vad det är i luftföroreningarna som påverkar demens. Det skulle kunna vara att det ofta är bullrigt i samband med avgasutsläpp som gör att risken för att utveckla demens ökar.
- Ungefär 16 % av demensfallen tycks kunna härledas till luftföroreningar, men vi vet inte heller om dessa 16 % är särskilt känsliga för föroreningar. Vi har skickat in en ny forskningsansökan, bland annat till Formas, för det här är något vi vill studera vidare, berättar Maria.

Läs artikeln i tidskriften Environmental Health Perspectives