"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-13

Uppmärksammar internationella klarspråksdagen

NYHET Att skriva vårdat, enkelt och begripligt för mottagaren har en alldeles egen dag, 13 oktober, som uppmärksammas runt om i världen. 

Text: Sandra Lundström

– Klarspråk främjar demokrati och rättssäkerhet och ökar förtroendet för myndigheterna. Med klarspråk menas bland annat att språket ska vara anpassat efter mottagaren, det vill säga att alla ska ha tillgång till myndigheters texter och rätt att förstå vad som står i dem, säger Susanne Haugen, lektor i nordiska språk vid Institutionen för språkstudier.

Sedan 2009 har Sverige en språklag och den så kallade “klarspråksparagrafen” gäller för offentlig verksamhet. Sedan 2011 har Internationella klarspråksdagen uppmärksammats runt om i världen efter den amerikanska klarspråkslagen (the plain writing act) skrevs under den 13 oktober året innan. 

Institutet för språk och folkminnen förtydligar vad som avses med vårdat, enkelt och begripligt: 

  • Vårdat: Följ den officiella språkvårdens rekommendationer, som i exempelvis Svenska Akademiens ordlista och Svenska skrivregler.
  • Enkelt: Undvik invecklad meningsstruktur, ålderdomliga uttryck, förkortningar, facktermer som mottagaren inte förstår och ofullständig information.
  • Begripligt: Tänk på läsaren när du bestämmer vilken information texten ska innehålla, i vilken ordning du tar upp saker och ting, hur du delar upp texten i stycken och hur du väljer rubriker.