"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-08

Uppmärksammar internationella läskunningshetsdagen

NYHET Den 8 september infaller internationella läskunninghetsdagen. Enligt Unesco finns det idag 750 miljoner vuxna människor världen över som inte är läs- eller skrivkunniga, två tredjedelar av dessa är kvinnor. Även i Europa är det en hög andel som inte är läs- och skrivkunniga: enbart i Frankrike och Tyskland handlar det om upp till tio miljoner människor.

Text: Sandra Lundström

– Att knäcka skriftkoden är en förutsättning för att självständigt kunna få tillgång till berättelser och kunskap i textformat, men även för att på sikt kunna uttrycka sig i skrift, säger Maria Levlin, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier.

Ett forskningsprojekt om tidiga insatser för lässvaga, Cracking the alphabetic code: instruction in phonics and morphology for elementary school pupils with reading difficulties, som leds av Yvonne Knospe, Maria Levlin och Maria Rosenberg, Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, har tilldelats 4 miljoner av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg Minnesfond.
4 miljoner till forskningsprojekt om tidigare insatser för lässvaga

Vid institutionen finns också forskargruppen Litum - Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Inom gruppen finns stor erfarenhet av kognititiv och sociokulturell forskning om läsande och skrivande.
LITUM

Om läskunnighetsdagen

Unesco har i över 50 år uppmärksammat den internationella läskunnighetsdagen den 8 september. Syftet med detta är att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Unesco.se