"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-15

Upptäckt från samarbetande Umeåforskare: Cannabisreceptor kan ge nytt sätt att bedöma prostatacancer

NYHET I samarbete över ämnesgränserna har en grupp Umeåforskare upptäckt en ny möjlighet i den svåra uppgiften att avgöra farligheten hos tumörer i prostata: Att mäta halten av en receptormolekyl för cannabis.

Den verksamma molekylen i cannabis, THC (tetrahydrocannabinol), ger sina effekter i kroppen genom att aktivera två särskilda mottagarmolekyler, cannabionoidreceptorerna CB1 och CB2. CB1-receptorn finns i riklig mängd i hjärnan och ryggmärgen, där den påverkar bl.a. aptiten och smärtkänsligheten samt förmedlar de psykiska effekter som eftersträvas av haschmissbrukare. Men CB1-receptorn finns också i andra delar av kroppen, bl.a. prostatakörteln där den har en roll för att kontrollera muskelsammandragningar. Det fynd som Umeåforskarna nu har gjort är att det i tumörprover från patienter med prostatacancer finns olika nivåer av CB1-receptorer, och att män med höga nivåer har sämre prognos för sin sjukdom än män med låga nivåer.

"Studien hade sin början i en rapport om att odlade prostatacancerceller visade högre nivåer av CB1-receptorer än normala prostataceller. Cellodlingar är dock något annat än den kliniska verkligheten, och vi ville veta om samma förhållande gäller i vävnad från patienter med prostatacancer" säger en av initiativtagarna till studien, Christopher Fowler, professor i farmakologi vid Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap.

Umeå universitet är forskningsledande kring både prostatacancer och cannabinoider, och med det samarbetsklimat som råder vid universitetet är det en av få platser i världen där denna studie har kunnat bli möjlig.

"Huvudfyndet, att uttrycket av canabinoidreceptorer är kopplade till överlevnadstiden, innebär att det i framtiden kanske kan användas som en prognostisk markör, framförallt hos patienter där det idag är svårt att välja behandlingsstrategi", kommenterar Anders Bergh, professor i patologi vid Inst. för medicinsk biovetenskap, som tillsammans med Pär Stattin, docent i urologi vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, svarade för insamling och karakterisering av den prostatavävnad som ingår i studien.

Innan fyndet kan användas i sjukvården som metod för att bedöma prostatacancer krävs dock omfattande forskning för att klarlägga orsaken till att CB1-receptornivån är påverkad.

"Det är lite hönan och ägget över det här just nu", säger Christopher Fowler, ”Vi vet ännu inte om det är de mest aggressiva tumörerna som uttrycker högre nivåer av receptorn eller om det är de höga nivåerna som leder till att tumörer blir mer aggressiva."

För mer information, kontakta gärna professor Christopher Fowler, tel. 090-785 15 10,
e-post cf@pharm.umu.se

SC Chung, P Hammarsten, A Josefsson, P Stattin, T Granfors, L Egevad, G Mancini, B Lutz, A Bergh, CJ Fowler: "A high cannabinoid CB1 receptor immunoreactivity is associated with disease severity and outcome in prostate cancer". European Journal of Cancer, webbpubl. http://tinyurl.com/5m9ccr

Cancerforskning är ett av Umeå universitets tolv starka forskningsområden, se
http://www.umu.se/forskning/stark-forskning/starka-forskningsomraden/cancerforskning/

Redaktör: Hans Fällman