"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-31

UR: "Fler lärare behövs för att rädda samiskan"

NYHET En ämneslärarutbildning i samiska startade vid Umeå universitet efter en satsning från regeringen. Utbildningen har för närvarande inga studerande alls. Vad behöver göras för att få fram fler samiska lärare? David Kroik, doktorand, Umeå universitet, medverkar i UR:s Skolministeriet.

David Kroik

Ur programmet: "Många vittnar om att intresset för den samiska kulturen och det samiska språket ökar bland unga samer. Om man vill fånga upp den trenden behövs behöriga lärare med kompetens i de samiska språkvarieteterna. Men återväxten av sådana lärare är dålig". 

Hör avsnittet på urskola.se

Redaktör: Per Melander