"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-03

Uruppförande av Voices of Umeå

NYHET Tonsättaren och konstnärlige ledaren Anders Lind, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, bjuder på uruppförande av sitt första verk av tre, av det experimentella musikprojektet Voices of Umeå.

Voices of Umeå part I: WE SPEAK MUSIC! framförs av bearbetade röster från Umeås befolkning via 16 högtalare tillsammans med studenter från musikinriktningen, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.
De bearbetade rösterna har samlats in vid Umeå universitet av Anders Lind och via den speciellt framtagna röstinspelningsinstallationen The voice harvester.

–Det har varit otroligt inspirerande att jobba med ljuden som samlats in via The voice harvester. Redan efter ett par dagar i fält kunde jag plocka ut närmare 2000 ljudfiler från installationen och det har varit en spännande process att jobba med ljud jag inte förbestämt själv, berättar Anders Lind.
– Jag ser det här verket som ett första experiment och en liten försmak för vad som komma skall med Voices of Umeå part II och part III, där det sistnämnda uruppförs under Umeås kulturhuvudstadsår 2014.

Voices of Umeå part I: WE SPEAK MUSIC! uruppförs onsdag 8 maj kl 12.10 i Ljusgården, Lärarhögskolan, i samarbete med Kultur på campus och MADE-festivalen.
Under MADE-festivalen ges även tillfälle för Umeåborna att utforska sina röster och medverka vid nästkommande verk i projektet genom att interagera med installationerna The voice harvester och The voice painter.

Läs tidigare artikel om projektet The Voice Harvesterumu.se

Kontaktuppgifter: Anders Lind, anders.lind@estet.umu.se, tel. 090-786 74 53, 070-655 18 22

Redaktör: Per Melander