"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-30

USBE Scientific Awards

NYHET Detta är andra året Handelshögskolans Scientific Awards delas ut. Tanken med de vetenskapliga priserna är att uppmuntra vetenskapligt skrivande och särskilja högkvalitativ forskning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Priset går till docent Herman Stål, företagsekonomi, och Lina Schelin, PhD statistik.

Priset delas ut i samband med Handelshögskolans examensceremoni i Aula Nordica den 1:a juni. Pristagarna kommer att presentera sin forskning under cirka 20 minuter med ett populärvetenskapligt upplägg under hösten.

Herman Stål belönas med USBE Scientific Award för hans ihärdiga arbete och aktiva engagemang för forskning vid den företagsekonomiska enheten. Hans forskning fokuserar på hur företagen arbetar med frågor om hållbarhet och miljö och forskningen bygger på tre perspektiv för att förstå sådana aktiviteter. De institutionella, entreprenörsmässiga och affärsmodeller-perspektivet. Han har visat att han är kapabel att arbeta oberoende och i nationella / internationella samarbeten.

Lina Schelin får priset för sin innovativa forskning inom funktionell dataanalys, ett relativt nytt forskningsområde inom statistik. Hon arbetar både med statistisk metodutveckling och med tillämpningar, i huvudsak kopplade mot analys av rörelsedata från människor. Lina bedriver tvärvetenskaplig forskning i nära samarbete med forskare inom fysioterapi och har även flera nationella och internationella samarbeten. År 2016 erhöll Lina ett etableringsbidrag från Vetenskapsrådet på totalt sex miljoner under fyra år. Hon har flera publikationer i högt raknade tidskrifter, varav en nått över 70 citeringar.”

Stort grattis till priset!