"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-10

USI-kurs i kommunikation med fokus på Rom

NYHET För fjärde gången hålls i vår USI-kursen Kommunikativ variation i tid och rum, 7.5 hp. Kursen ingår i ett samarbete mellan Umeå universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet och handlar om olika typer av kommunikation med fokus på Rom. Kursen är en av fem fältkurser vid Medelhavet.

Första delen av kursen är webbaserad och följs av två obligatoriska veckor på plats i Rom, där första veckan består av övningar och föreläsningar och andra veckan av ett avslutande projektarbete.

Jonas Carlquist, professor i nordiska språk på Institutionen för språkstudier, är kontaktperson för kursen på Umeå universitet och en av lärarna på kursen.

– Kursen bygger på maktkommunikation, på estetikens kommunikation och på vardagens kommunikation i olika kulturer, säger Jonas. Allt handlar om hur människor fungerar och varför vi kommunicerar på ett visst sätt. Momentet som jag undervisar i är semiotik, vilket handlar om tecken och teckensystem. Vad signalerar till exempel olika restauranger i en stad? Hur vet man att man kommit fel på en gata? Sådana frågor får studenterna diskutera och besvara.

I den praktiska delen av kursen får studenterna vara på plats i Rom och ägna sig åt fältarbeten och testa sina teoretiska kunskaper i praktiken, allt under handledning av lärare inom olika områden. De läser kursen tillsammans med italienska studenter från universitetet Roma Tre.

– Det ger väldigt mycket att få vara på plats i Rom och umgås med studenter från Italien. Det är en unik kurs i den bemärkelsen att studenterna får handledning av flera lärare inom bland annat språkvetenskap, arkeologi och filosofi. De får också ha mycket kontakt med både invånare och studenter från Italien. Många får vänner här och kan skapa unika kontakter med vardagens Rom och Italien.

Kursen är på mastersnivå och studenterna ska ha en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap eller motsvarande för att bli antagna. Tanken är att så småningom starta ett nationellt mastersprogram i medelhavsstudier där kurser i kommunikation med olika inriktningar kommer att vara en del av kursutbudet.

Mer information och ansökanLäs mer om Usi

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson