"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-07

USI-kurs om flerspråkighet och mobilitet i Istanbul

NYHET För första gången hålls i vår USI-kursen Flerspråkighet och mobilitet – Istanbul som fallstudie, 15 hp. Kursen kommer att behandla relationen mellan flerspråkighet och mobilitet med fokus på Istanbul, från den osmanska perioden fram till idag. Kursen kommer att finnas vid Umeå, Stockholms och Linköpings universitet.

Lena Granstedt, lektor på Institutionen för språkstudier, är kontaktperson för Umeå universitet och undervisar på kursen.

– Den här kursen går verkligen i globaliseringens tecken och kommer att fokusera på sambanden mellan flerspråkighet och migration genom att göra jämförelser mellan Istanbul och Sverige, berättar Lena. I ett historiskt perspektiv så är Istanbul ett tydligt exempel på hur flerspråkighet haft betydelse för samhällsbygget. Det har också haft betydelse för politiska styren och initiativ. Vi kommer att titta på samma sak i Sverige, vilka samband som har funnits mellan flerspråkighet och samhällsutveckling och hur det ser ut idag.

Lärarna på kursen kommer från olika håll. Lenas område är frågor om mångkultur och flerspråkighet i relation till utbildning, både ur ett historiskt och ur ett nutida perspektiv. Inriktningen tar bland annat upp frågor om hur vi har sett på flerspråkighet historiskt och hur det ser ut idag i samhälle och i skolan. Inriktningarna som fokuseras på Stockholms och Linköpings universitet är språklig mångfald, språkbyte och språkbevarande respektive etniska relationer och mångkulturalism.

– Alla studenter vid de tre universiteten kommer att ta del av alla inriktningar, säger Lena. Kursen kommer att vara delvis nätbaserad med föreläsningar på nätet.

Efter den nätbaserade delen och introduktionsveckorna vid det egna universitetet får studenterna åka till Istanbul i två veckor.

–I Istanbul kommer studenterna att få ta del av olika föreläsningar, både från universitetet i Istanbul, från andra universitet i landet och från oss lärare. Studenterna kommer sen att ge sig ut på fältarbeten och samla in data, utifrån sina egna intressen och vad de lär sig på plats. Vi lärare kommer hela tiden att finnas på plats för handledning. Just fältarbeten är en bra merit att ha om man vill läsa vidare.

– Om man är intresserad av flerspråkighet och migration blir kursen ett trevligt sätt att undersöka Istanbul och samtidigt upptäcka Sverige ur nya perspektiv, avslutar Lena.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson