Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-25

Utdelning till Pedagogiska institutionen i Fortes bidragsbeslut 2015

NYHET I årets allmänna utlysning av bidrag till forskning och forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd har Fortes styrelse beslutat att bevilja medel till två forskningsprojekt som är kopplade till forskare på Pedagogiska institutionen.

Joakim Lindgren och Agneta Hult från Pedagogiska institutionen har beviljats 2 430 000 kr av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för projektet ”Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling”. Projektet syftar till att studera effekter av det utvidgade och förändrade arbetet mot kränkande behandling i skolan med ett fokus på socialisation och identitetsutveckling. Joakim Lindgren är projektledare och medverkar gör också Sara Carlbaum från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Projektet startar 2016 och pågår i tre år.
Även Ola Lindberg och Oscar Rantatalo från Pedagogiska institutionen har beviljats med 2 580 000 kr i forskningsmedel för ett projekt som heter ”En polis i förändring” och där Markus Hällgren från Handelshögskolan är huvudsökande. Projektet ska studera polisens organisationsförändring och effekterna av denna på det praktiska arbetet. Även det projektet är treårigt med start 2016.