"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-06 Uppdaterad: 2022-10-04, 10:49

Utegym på campus

NYHET För att främja hälsa och undervisning har det byggts ett utegym på Campus Umeå. I samband med Polisutbildningens 20-års jubileum invigdes utegymmet i fredags, den 2 oktober 2020. Stort grattis till Umeå universitet och Polisutbildningen till det nya fina utegymmet!

I maj togs det första spadtaget för utegymmet som ligger på campus Umeå mellan Norra beteendevetarhuset och Polishögskolan. Utegymmet är uppdelat i tre moduler. Ett komplett utegym med tio fasta stationer med justerbara vikter där man kan träna alla muskelgrupper. En 400 meter lång löparbana samt en multifunktionell träningsenhet som erbjuder en rad olika träningsmoment för både den erfarne personen likväl för den oerfarne.

Idrottshögskolan delaktig i inledningsskedet

I januari 2019 kontaktade dåvarande föreståndaren på Polisutbildningen Lars-Erik Lauritz och studierektor Conny Tärnklev Idrottshögskolan för att få hjälp och idéer kring vilka som skulle kunna vara goda samverkanspartners för att göra verklighet av att skapa ett utegym på Campus i anslutning till Norra Beteendevetarhuset och Campusängarna.

En arbetsgrupp tillsattes med representanter från Polisutbildningen, Akademiska hus, Lokalförsörjningsenheten vid Umeå Universitet, SLU i Umeå, IKSU samt Idrottshögskolan. En studentgrupp från Idrottsvetenskapliga programmet fick under sin projektledningskurs på termin 4 i uppdrag att ta fram en projektplan och skisser över hur ett utegym skulle kunna se ut och var det skulle kunna placeras. Studenterna redovisade sitt arbete under april 2019 och arbetsgruppen tog med sig studenternas idéer i sitt fortsatta arbete med ett utegym på campus.

Vare sig IKSU, Idrottshögskolan eller SLU hade sedan möjlighet att gå in med ekonomiska resurser till projektet. Akademiska hus, Lokalförsörjningsenheten och Polishögskolan, med projektledare Jenny Nordhall, valde att själva gå vidare och förverkliga projektet - något som Idrottshögskolan är mycket glada över.

Idrottshögskolan har som vision ”samarbete och kompetens för en Idrottshögskola i världsklass” och en av Idrottshögskolans uppgifter är att vara en brygga mellan olika aktörer inom området idrott och fysisk aktivitet. Detta projekt har nu blivit verklighet och är ett gott exempel på bred samverkan mellan många olika aktörer. Grattis!

Värde för Idrottshögskolan med ett Utegym på campus

  • Umeå universitets elitidrottsstudenter och studenter kopplande till Idrottshögskolans kompetens- och prestationscentrum kan med ett utegym få en flexibel och stimulerande miljö att bedriva kompletterande träning i. Det finns över 200 elitidrottsstudenter vid Umeå universitet, spridda över alla fakulteter och över ett 50-tal utbildningar, utegymmet på Campus ger hela Umeå universitet ett mervärde.

  • Några av de idrottsrelaterade utbildningsprogrammen kan med fördel genomföra viss undervisning och praktiska tillämpningar i ett utegym, framförallt Tränarprogrammet, Idrottsfysiologprogrammet och Fysioterapeutprogrammet.

  • Ett utegym på Campusområdet tillför projektet Hälsa på Campus en ytterligare dimension i att locka studenter och personal från hela universitetet att bli mer fysiskt aktiva. Under Hälsa på campus dagarna kan dessutom olika aktiviteter genomföras i utegymmet.

  • Utegymmet på campus skapar mer rörelserikedom på Campus och stärker Umeå universitet som ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet.

  • Utegymmet på campus kan utveckla Idrottshögskolans samverkan med Umeå kommun. I dag samverkar Idrottshögskolan mycket med Maja Beskow Elitidrottsgymnasium. Ett utegym på campus kan locka eleverna upp till campus och möjligtvis kan det leda till att flera av dessa gymnasieelever senare väljer att söka till Umeå universitet.

  • Ett utegym på campus är bra utifrån ett bredare perspektiv och visar att universitetet månar om studenternas och personalens hälsa och välbefinnande.

  • Utegymmet på campus kan med sin närhet och enkelhet i att nyttjas på de tider som passar varje individ stimulera till rörelse bland studenter och andra samhällsmedborgare som inte tillhör gruppen som köper kort på en träningsanläggning och som inte rör på sig så mycket spontant annars.

Än en gång stort grattis till Polisutbildningen och hela Umeå universitet, till detta fina utegym!

Gymmet är öppet för alla, välkomna!

Läs mer om Utegymmet på Campus

Fakta utegymmet campus

Utegymmen kommer att utrustas med tak och belysning, vilket innebär att gymmen kommer att kunna nyttjas under alla årstider. Det nya utegymmet är uppdelat i tre moduler. Varje modul utrustas med en QR kod med tydliga instruktioner om de övningar som kan utföras och gymmet kommer att utformas för att passa både kvinnor, män och rullstolsburna.

Detta är de tre modulerna:

Modul A som är belägen mellan Norra beteendevetarhuset och Polisutbildningshuset är ett komplett utomhusgym med tio fasta stationer med justerbara vikter där man kan träna alla muskelgrupper.

Modul B är en 400 meter lång löparbana runt konstgräsplanen och i anslutning till löparbanan byggs.

Modul C är en multifunktionell träningsenhet som erbjuder en rad olika träningsmoment för både den erfarne personen likväl för den oerfarne. Träningsmomenten är oändliga och man kan träna både statiskt och dynamiskt.