"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-31

Utlysning av forsknings- och utvecklingsuppdrag inom utbildningsområdet

NYHET Lärarhögskolan utlyser medel för ett antal forsknings- och utvecklingsuppdrag om 30-50 %, varav skolhuvudman finansierar hälften och Lärarhögskolan den andra hälften.

För att kunna erhålla medel i utlysningen ska den sökande endera:

1)     själv ha uppdrag om vardera minst 15 % både vid Umeå universitet och vid en skola i regionen

eller

2)    ingå i ett team där en av uppdragstagarna är anställd i skolverksamhet och har till det gemensamma projektet avsatt 15-25% av sin arbetstid vilket finansieras av skola/skolhuvudman. Den andra uppdragstagaren är anställd vid Umeå universitet och har till det gemensamma projektet avsatt samma procentsats av sin arbetstid, vilken finansieras av Lärarhögskolan.

Mer information om utlysning och ansökan

Sista dag för ansökan är den 1 september 2017.

För frågor om utlysning och webbansökan, kontakta Lärarhögskolans forskningssamordnareCarina Rönnqvist
carina.ronnqvist@umu.se
090-786 76 10.

Redaktör: Marie Oscarsson