"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-18

Utlysning av medel inom ramen för Genus som stark forskningsmiljö år 2015

NYHET År 2015 är sista året för utdelning av medel inom ramen för Genus som stark forskningsmiljö. Efter förslag från forskargruppen Genus-stark forskningsmiljö har föreståndaren för Umeå centrum för genusstudier beslutat om följande samlade utlysning:

  • Medel för workshops kring idéutveckling, teori/metod
  • Medel för skrivarinternat (artiklar, bokkapitel eller forskningsansökningar)
  • Medel för forskningsinitiering/internationalisering för nya forskningsområden

En närmare beskrivning av kravprofil för respektive ansökan ges i bilaga. Huvudsökande forskare får söka högst två av ovanstående områden.

Sista ansökningsdag 2 mars 2015.

Medlen ska vara förbrukade senast utgången av 2015 och rapporteras 1 mars 2016.

Undantag: Medel för forskningsinitiering/internationalisering (3) kan förbrukas senast 1 maj 2016. Rapporteras 15 augusti 2016.

Ansökningarna bereds av forskarkollegiet för Stark forskningsmiljö och medelstilldelning beslutas av föreståndare vid UCGS.

Ansökningar skickas elektroniskt till Monica Forsell-Allergren. Monica.forsell-allergren@umu.se

För närmare upplysningar kontakta Britta Lundgren, britta.lundgren@umu.se

Bilaga:Anvisningar för ansökan

Redaktör: Emma Skog