"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-19

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 31 augusti 2014)

NYHET Denna utlysning är en del av Lärarhögskolans satsning på kvalitetsbaserad resursfördelning för forskning. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen och som under 2014 innehaft en anställning om minst 50 procent vid Umeå universitet, eller hos skolhuvudman i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) som har forskningssamverkan med Umeå universitet.

DENNA UTLYSNING ÄR AVSLUTAD

Fördelning av medel utgår från Lärarhögskolans principer för kvalitetsbaserad resursfördelning, dvs. de tre faktorerna publikationer, externa medel och forskningsplan.

Ansökan görs i särskilt webbformulär.

Lämna namn och e-postadress i detta formulär för att få personliga användaruppgifter och tillgång till webbansökan. 

Sista ansökningsdag är 2014-08-31. 

Missiv med mer information om utlysningen

Vid frågor, kontakta Carina Rönnqvist, carina.ronnqvist@umu.se, 090-786 76 10

Redaktör: Marie Oskarsson