"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-26

Utrotas en rovdjursart är andra rovdjur i fara

NYHET Att olika rovdjur jagar samma byte borde leda till hårdare konkurrens mellan rovdjuren. Konstigt nog kan detta vara en förutsättning för att det finns så många rovdjursarter i världen. Detta medberoende gör att flera rovdjursarter kan vara i fara om ett rovdjur utrotas.

Vedertagen ekologisk teori säger att för varje rovdjursart behövs en bytesart. Detta har förbryllat forskare eftersom många rovdjursarter ofta lever på samma byte. Nu visar forskare vid Umeå och Amsterdams universitet att rovdjur som konkurrerar om samma byte inte bara kan samexistera utan till och med kan vara en förutsättning för varandras existens om de lever på olika livsstadier av bytet.
– Om ett rovdjur jagar unga bytesdjur så medför det att de få individer som överlever, snabbare kan växa sig stora då de inte behöver konkurrera om föda med jämnåriga individer. Dessa stora individer kan i sin tur vara föda till en annan rovdjursart som lever av dessa större byten, förklarar Lennart Persson, professor vid Umeå universitet.

Om inte det första rovdjuret ätit upp så många små bytesdjur hade inte tillräckligt många av dem kunnat växa sig tillräckligt stort för att kunna passa det andra rovdjuret. På detta sätt inte bara möjliggörs utan förutsätts till och med samexistens av rovdjursarter eftersom rovdjursarterna är beroende av varandras närvaro.
– Att rovdjur gynnar varandras existens kan förklara observationer som visar att rovdjur som jagar små bytesdjur och rovdjur som jagar stora bytesdjur av samma art ökar i samma takt. Det betyder också att ekologiska system kan vara kritiskt beroende av mångfalden av rovdjur. Ett exempel på detta kan vara kollapser av hela rovfiskbestånd med återverkningar på bytesfiskar, djurplankton och växtplankton som observerats i många delar av världshaven.

Studien är ett resultat av ett samarbete mellan Tobias van Kooten, Lennart Persson och Tim Schellekens vid Umeå universitet och André De Roos vid Amsterdams universitet inom den starka forskningsmiljön ”Lake Ecosystem Response to Environmental Change”, som stöds av Forskningsrådet Formas Artikeln har titeln "Stage-specific predator species help each other to persist while competing for a single prey" och publiceras denna vecka i tidskriften Proceedings from the National Academy of Science, se www.pnas.org.

För mer information, kontakta: Lennart Persson Telefon: 090-786 6316, 070-20 53 003
E -post lennart.persson@emg.umu.se

Läs mer om Lennart Perssons forskning på: www.emg.umu.se/aquatecol_sv Emilie von Essen, 0733 50 31 61, Forskningsrådet Formas Karin Wikman, 070-31 36 124, Umeå universitet

Redaktör: Karin Wikman